Temahæfte: Regnvand som ressource

Foto: Haveselskabet
Temahæftet ’Regnvand som ressource’ er en præsentation af regnvandsløsninger målrettet haveejere.
Med råd, vejledning og gode eksempler vises både nemme, billige og ambitiøse måder at håndtere regnvand på privat grund.
Det nye temahæfte erstatter det populære ’ditRegnvand’ fra 2012. Hæftet bruges af en lang række kommuner og forsyningsselskaber som informations- og inspirationsmateriale i forbindelse med LAR projekter, klimaaftener, grundejerforeningsmøder og relaterede arrangementer.
 
’Regnvand som ressource’ er gratis, når porto er betalt. 
 
Skriv til info@haveselskabet.dk og oplys antal, navn, adresse og evt. EAN nummer.

kontakt haveselskabet