Brug dit regnvand i haven

Kampagnen "Ditregnvand" skal få danskerne til at bruge regnvandet i deres haver, i stedet for at hælde det rene og nyttige regnvand i kloakken. Haveselskabet står bag kampagnen.

regnvand, haven, sten
Ved at opsamle regnvandet, som lander på husets tag, og bruge det i haven kan man som haveejer få en frodigere og grønnere have, og samtidig bidrage til at løse problemerne med oversvømmelser og overbelastede kloakker.
Foto: 
Jesper Carl Corfitzen.

Haveselskabets landsdækkende kampagne "ditRegnvand" er netop skudt i gang. Kampagnen skal få haveejerne til at opsamle og bruge regnvandet i haverne, så vi kan undgå oversvømmelser og trængsel i kloakkerne.

De senere års problemer med oversvømmede veje og huse viser tydeligt, at vi har en udfordring med at håndtere de stigende mængder af regnvand, som er en følge af de globale klimaforandringer. Det har mange danskere allerede mærket. Enten kommer der for meget regnvand på én gang, eller også bliver der tørke, fordi der falder for lidt.

- Det er vi nødt til at leve med, men det betyder ikke, at vi skal finde os i oversvømmelser og kloakker, der løber over. Med kampagnen "ditRegnvand" sætter Haveselskabet nu gang i en landsdækkende debat om, hvordan vi kan gøre regnvandet til en ressource og slippe for oversvømmelser. Det skal ske ved at inddrage haveejerne i løsningen, siger Haveselskabets direktør, Charlotte Garby.

Haveejerne kan gøre en forskel

For Charlotte Garby er det dog vigtigt at pointere, at haveejerne hverken kan eller skal løse problemet alene.

- Haveejerne kan i mange tilfælde opsamle hverdagsregnen fra tagene og bruge vandet i haverne, men det er urealistisk, at de selv på deres egen grund skal håndtere de enorme mængder regn, der falder ved skybrud, hvor himlen åbner for sluserne og på kort tid sender mange tusinde liter regn ud over haven. I disse ekstreme tilfælde skal regnvandet ledes hen til steder, hvor det ikke gør skade, siger Haveselskabets direktør.

Ifølge projektleder Dan Gabriel Jensen er det unikke ved Haveselskabets kampagne netop, at den har fokus på at få kommuner, forsyning og haveejere til at arbejde sammen om at udvikle intelligente regnvandsløsninger.

- Målet med projektet er at ændre den traditionelle håndtering af regnvand, hvor vandet ledes i kloakken. For når haveejere, kommuner og forsyninger samarbejder, får vi bedre løsninger og billigere håndtering af både hverdagsregnen og ved de voldsomme skybrud, fastslår Dan Gabriel Jensen.

Allerød og Middelfart viser vejen

For at demonstrere de praktiske regnvandsløsninger i haver og på offentlige arealer har Haveselskabet indgået et samarbejde med Allerød og Middelfart kommuner og forsyninger.

- I to udvalgte områder i Allerød og Middelfart vil Haveselskabet sammen med haveejere, kommune og forsyning vise gode og smukke løsninger på fornuftig og sikker håndtering af regnvand på overfladen i haver, veje og grønne områder. De erfaringer, vi gør os, kan bruges i hele landet, og vil pege på, hvordan man griber de nye udfordringer an, til gavn for samfundet og ikke mindst til glæde for haveejerne, siger Dan Gabriel Jensen fra Haveselskabet.

Miljøministeren bakker op

Miljøminister Ida Auken (SF) bakker op om Haveselskabets kampagne:

- Der er 1,4 millioner haveejere i Danmark, så hvis rigtig mange af dem gør noget for at klimatilpasse, hjælper vi hinanden med at løse et fælles problem. Derfor er jeg rigtig glad for, at Haveselskabet gør en stor indsats for at sikre, at alle bidrager, og jeg hilser kampagnen "ditRegnvand" meget velkommen, siger miljøministeren.

Du kan læse mere om Haveselskabets kampagne på hjemmesiden www.ditregnvand.dk.

 

Fakta om Haveselskabets kampagne

  • Haveselskabets kampagne "ditRegnvand" skal inspirere borgerne til at opsamle og bruge regnvandet i haverne for at undgå oversvømmelser og trængsel i kloakkerne.
  • Regnvandet skal ikke i kloakken. Det gode danske regnvand er en ressource, som skal beholdes i haverne, der hvor den falder, til glæde og gavn. Og ved skybrud skal vandet ledes hen, hvor det ikke gør skade.
  • Kampagnen "ditRegnvand" er en del af Haveselskabets 4-årige udviklingsprojekt ”Intelligent brug af regnvand”, som er støttet af VILLUMFONDEN med 9,8 mio. kr. Projektet gennemføres sammen med rådgivervirksomheden Niras og haveejere, kommuner og forsyninger i Allerød og Middelfart.

Haveselskabet er en landsdækkende almennyttig forening med cirka 40.000 medlemmer. 

 

kontakt haveselskabet