Brug regnvandet i et frodigt regnbed

Ved at anlægge et regnbed i haven kan du som haveejer hjælpe med at løse problemerne med oversvømmelser og overbelastede kloakker. Det har Jette og Jørgen Badstue fra Brøndby Strand gjort.

Haveselskabet gennemfører i øjeblikket kampagnen "ditRegnvand", som skal inspirere haveejerne til at opsamle regnvandet fra husets tag og bruge vandet i haven. Regnbede og andre regnvandsløsninger i private haver kan nemlig bidrage til at løse problemerne med oversvømmelser og trængsel i kloakkerne. På hjemmesiden www.ditregnvand.dk kan du læse om de mange smukke og spændende regnløsninger, som haveejere kan anlægge i deres haver.

Jette og Jørgen Badstue fra Lindevang i Brøndby Strand er allerede i fuld gang. De har anlagt et smukt regnbed med violette, blå og gule blomster i deres baghave, og sparer derved kloakken for en masse regnvand.

Regnvand gør haven frodig

Landskabsarkitekt Ann Lilja fra Haveselskabet har tegnet regnbedet, der ligger et sted i haven, hvor der før var græsplæne.

- I dette tilfælde er regnbedet udformet som en oval forsænkning i plænen, som vandet fra taget ledes hen til via en rende, når det regner. Fra bedet siver vandet videre ned i jorden i løbet af et par dage. I Jette og Jørgens bed har vi plantet bedet til med stauder, som vil blomstre en stor del af sommeren, men et regnbed kan også blot være en forsænkning i græsplænen, fortæller Ann Lilja fra Haveselskabet.

Jette og Jørgen Badstues regnbed er blevet til som en del af et større projekt, som Brøndby Kloakforsyning og Brøndby Kommune har gennemført, og hvor Ann Lilja fra Haveselskabet i samarbejde med Lærke Kit Nielsen har været havefaglige konsulenter.

Planter der tåler regn og tørke

- Et regnbed kræver særlige planter, der kan tåle at stå i vand, når det regner meget, og som samtidig kan tåle længere tørkeperioder, fortæller landskabsarkitekt Ann Lilja fra Haveselskabet.

Til Jette og Jørgen Badstues bed har hun valgt den markante græs morgenstjernestar, der har en karakteristisk stjerneformet top. Midt i bedet skaber hamphjortetrøst højde med sine lyserøde blomsterstande, og sammen med duehoved og kattehale danner den en violet skala i sensommeren. Som bund i bedet er der plantet storkenæb, løvefod og engnellikerod, og som markante lyse farveklatter spreder den gule daglilje sine blomster ud i løbet af sommeren.

Plads til regnvandet fra taget

Jette og Jørgen Badstues regnbed kan rumme regnvandet fra deres hustag. Husets tagrende er blevet bøjet forneden, så regnvandet kan finde vej ned i den lyse betonrende og frem til bedet. Her siver det langsomt ned i jorden og videre ned til grundvandet. På den måde spares kloakken for en stor del af det regnvand, der falder på Jette og Jørgen Badstues grund.

Haveselskabets kampagne ”ditRegnvand” er en del af Haveselskabets 4-årige udviklingsprojekt ”Intelligent brug af regnvand”. Projektet er støttet af VILLUMFONDEN med 9,8 mio. kr., og gennemføres sammen med rådgivervirksomheden Niras og haveejere, kommune og forsyning i bl.a. Middelfart.

Haveselskabet er en landsdækkende almennyttig forening med cirka 40.000 medlemmer. Læs mere om Haveselskabet på www.haveselskabet.dk.

Du kan læse meget mere om regnbede og andre regnvandsløsninger på www.ditregnvand.dk.

 

kontakt haveselskabet