Disclaimer

Retningslinjer for brug af hjemmesiden

Denne hjemmeside ejes og drives af Haveselskabet, Jægersborgvej 47, 2800 Kgs. Lyngby, tlf. 45 93 60 00.

Hjemmesiden indeholder generel information om Haveselskabet og Haveselskabets aktiviteter.

Læs venligst disse retningslinjer før du bruger Haveselskabets hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vilkårene i disse retningslinjer.

Vi hører altid gerne din mening. Såfremt du måtte have spørgsmål eller kommentarer til vores retningslinjer, kan du kontakte web@haveselskabet.dk.

Ophavsret:

Alle rettigheder til Haveselskabets hjemmeside, herunder - men ikke begrænset til – ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder, og hjemmesidens enkelte elementer, herunder – men ikke begrænset til – artikler, billeder, grafik og logo’er, tilhører Haveselskabet, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af hjemmesiden eller af sammenhængen i øvrigt.

Det er kun tilladt at se, bruge, downloade, gemme eller printe artikler, fotografier, grafik og andet materiale fra denne hjemmeside til ikke-erhvervsmæssigt, personligt brug og under forudsætning af at Haveselskabets rettigheder ikke krænkes. 

Artikler, fotografier, grafik og andet offentliggjort materiale på denne hjemmeside må ikke kopieres, reproduceres, distribueres eller på anden måde behandles eller bearbejdes helt eller delvist uden forudgående, skriftlig tilladelse fra Haveselskabet.

Det er dog tilladt at linke til hjemmesidens indhold på en loyal måde og med tydelig kildeangivelse. 

Enhver form for krænkelse af ophavsretten eller andre immaterielle rettigheder samt misbrug af hjemmesiden kan danne grundlag for retsforfølgning, herunder krav om vederlag, erstatning, godtgørelse mv.

Behandling af personlige oplysninger:

Såfremt du ved brug af hjemmesiden afgiver oplysninger om dig selv, vil oplysningerne blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning om behandling af personoplysninger.

Haveselskabet kan ikke påtage sig ansvaret for oplysninger, du sender online, før de pågældende oplysninger er modtaget af os, hvorfor disse oplysninger sendes på eget ansvar. 

Du har efter lov om behandling af personoplysninger ret til indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret. Hvis du vil benytte dig af denne indsigtsret, kan du sende et brev med angivelse af dit navn, folkeregisteradresse og digitale signatur til Haveselskabet, hvis oplysninger du finder under kontakt på hjemmesiden. Det samme gælder, hvis du ønsker at rette oplysninger, som vi har registreret om dig eller gøre indsigelser mod registreringen.

Ansvarsfraskrivelse:

Haveselskabet tilstræber, at indholdet på denne hjemmeside er så fyldestgørende, præcist og opdateret som muligt, men informationerne stilles til rådighed, som de til enhver tid er og forefindes, og Haveselskabet kan ikke garantere, at indholdet er komplet og korrekt.

Haveselskabet og den for hjemmesiden ansvarlige redaktion er ikke ansvarlig for og kan derfor heller ikke pålægges erstatning for skader, gener eller tab, der direkte eller indirekte er opstået som følge af adgang til eller brug/misbrug af indholdet af denne hjemmeside, herunder – men ikke begrænset til -  økonomiske tab eller tab af data, driftstab,  driftsforstyrrelser og/eller lignende tab.

Haveselskabet kan ikke drages til ansvar for skader mv. på hardware og/eller software, som opstår som følge af brug af hjemmesiden.

Med henblik på løbende at forbedre vores hjemmeside følger Haveselskabet med i brugeradfærden på siden, herunder hvilke dele brugerne besøger, og hvor længe de besøger dem. Dette gøres ved hjælp af cookies og registrering af brugeres IP-adresser.

Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider, som ikke tilhører Haveselskabet, hvorfor Haveselskabet eller den for hjemmesiden ansvarlige redaktion ikke kan påtage sig ansvaret for indholdet af og sikkerheden på disse hjemmesider.

På Haveselskabets hjemmeside kan der være stillet eksekverbare hjælpeprogrammer som for eksempel ActiveX eller Javascript til din rådighed. Haveselskabet er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler ved disse programmer, eller for skader, der direkte eller indirekte måtte følge af din brug af disse programmer.

Kommentar-funktioner, debat og lign.:

For at kunne deltage på hjemmesidens kommentar-funktion, debat og lign. generelt skal du acceptere, at der skal skrives i en god tone og følgende vilkår:

Haveselskabet påtager sig intet ansvar for kommunikation brugerne imellem. 

Haveselskabet forbeholder sig dog ret til, men er ikke forpligtet til - helt eller delvist - at redigere eller fjerne indlæg og kommentarer fra kommentar-funktion, debat og lign., som Haveselskabet skønner er i strid med gældende retningslinjer, regler og lovgivning, herunder er racistiske eller injurierende, skrevet i en grov og nedladende tone, er udlevering af personlige oplysninger, er eller kan sidestilles med reklame, er personligt krænkende samt andre anstødelige indlæg og kommentarer.

Såfremt Haveselskabet sletter eller redigerer i et indlæg/kommentarer, vil der ikke blive givet brugeren særskilt besked herom.

Ved at skrive til hjemmesidens kommentar-funktion, debat og lign. accepterer du, at Haveselskabet har ret til uden begrænsning og betaling at anvende dit indlæg/kommentarer i alle typer medier såvel nuværende som fremtidige i Haveselskabet.

Såfremt Haveselskabet skønner, at du ikke opfylder ovenstående vilkår, kan Haveselskabet vælge at slette dig som bruger og udelukke dig fra yderligere deltagelse på hjemmesidens kommentar-funktion, debat og lign. samt eventuelle øvrige tilsvarende funktioner eller blogs på Haveselskabets hjemmesider.

Billeder

Ved upload af billeder til vores hjemmeside accepterer du, at Haveselskabet har ret til uden begrænsning og betaling at anvende dine billeder i alle typer medier såvel nuværende som fremtidige i Haveselskabet. 

Fra medlem til medlem – vilkår

Velkommen til ”Fra medlem til medlem”, som er et elektronisk loppemarked, hvor du som privatperson kan bytte, sælge og efterlyse ting og sager.

”Fra medlem til medlem” er kun for Haveselskabets medlemmer og må ikke bruges til kommercielle formål, det vil sige til salg af ting via en webshop eller på forretningslignende vilkår. Der må selvfølgelig heller ikke foretages salg eller andet af varer, som sælger ikke har lovlig adkomst til.  

Ved køb og salg er de dermed forbundne transaktioner udelukkende et mellemværende mellem sælger og køber. Haveselskabet kan på ingen måde blive gjort ansvarlig for manglende betaling eller anden misligholdelse af sådanne aftaler.

Haveselskabet kan herunder – men ikke begrænset til -  ikke gøres ansvarlig for de i rubrikken ”Fra medlem til medlem” foretagne transaktioners og handlede eller byttede varers lovlighed, gennemførlighed, kontraktmæssighed, kvalitet, mængde med mere.

Hvis du mener, at du oplever nogen form for misbrug af ”Fra Medlem til medlem”, bedes du sende en e-mail til web@haveselskabet.dk med angivelse af hvem, du mener misbruger ”Fra medlem til medlem” (gerne via et link), hvori misbruget efter din mening består og dit navn, e-mail adresse og medlemsnummer. 

Logo’er og lign.

Logo’er og lignende på Haveselskabets hjemmeside tilhører Haveselskabet eller Haveselskabets samarbejdspartnere. Intet på hjemmesiden må tolkes som tilladelse til at anvende logo’er og lign., som vises på hjemmesiden, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Haveselskabet.

Ændringer

Haveselskabet forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre hjemmesidens indhold eller indholdet af disse retningslinjer for brug af hjemmesiden.

Lovvalg og værneting

Adgang til og brug af Haveselskabets hjemmeside er undergivet dansk ret, og tvister, der udspringer af eller vedrører hjemmesiden, skal behandles af de ordinære, danske domstole.

 

København, den 15. september 2012

Haveselskabet

10% rabat på La Crosse-serien af...

kontakt haveselskabet