Portræt af otte planter til skovbedet

skovbed, haveselskabet, planter, blomster, skoven, natur
Foto: Fotomontage, Sune Bille Fedders.

Et lille skovbed på to gange tre meter kan passe ind i de fleste haver, der har en gruppe træer eller større buske, som kan fungere som en miniskov. Vi har sammensat et bed med syv stauder og en enkelt løgplante, som er lige til at kopiere eller lade sig inspirere af. Bedet er tegnet af landskabsarkitekt Finn Jørsboe.

I magasinet ”Haven” kan du her i februar 2013 se en tegning og en beplantningsplan for skovbedet, og du kan læse mere om, hvordan man anlægger bedet. Er du ikke allerede medlem af Haveselskabet, kan du få magasinet ved at melde dig ind her

De otte planter i vores skovbed er:

  • Hvid anemone, Anemone nemorosa
  • Hulrodet lærkespore, Corydalis cava ’Alba’
  • Lungeurt, Pulmonaria angustifolia ’Azurea’
  • Kranslilje, Lillium martagon
  • Almindelig mangeløv, Dryopteris filix-mas
  • Stilket bronzeblad, Rodgersia podophylla
  • Storkonval, Polygonatum multiflorum
  • Bispehue, Epimedium x youngianum ’Niveum

De trives alle i et skovbed med humusholdig, næringsrig og fugtig jord i halvskyggen under træer eller buske.

 

Hvid anemone.
Foto: 
Gap photos / Marg Cousens.

Hvid anemone

Hvid anemone, Anemone nemorosa, er vores velkendte, vildvoksende skovanemone. Den er hårdfør over for frost, og blomstrer i det tidlige forår fra marts til maj, før træernes løv springer ud. Blomsterne er hvide til sart lyserøde blomster med gule støvblade. De lukker sig i mørkt og fugtigt vejr. Planten bliver 15-20 cm høj og har fint fligede, mørkegrønne blade, som sidder på lange stilke. Anemonerne breder sig hurtigt med underjordiske, brune rodstængler, og hele planten visner væk efter blomstringen.

 

Hulrodet lærkespore 'Alba'.
Foto: 
Gap photos / Sharon Pearson.

Hulrodet lærkespore ’Alba’

Hulrodet lærkespore, Corydalis cava, findes vildtvoksende i danske skove, hvor den blomstrer i maj til juni. ’Alba’ er en hvidblomstret sort. Blomsterne er læbeformede med buede sporer. Planten bliver 10 til 35 cm høj og har bregneagtige, grågrønne blade. Stænglerne er kødede og skøre, og rodknolden er hul og sortbrun. Planten visner væk efter afblomstring. Hulrodet lærkespore sår gerne sig selv.

 

Lungeurt 'Azurea'.
Foto: 
Gap photos / Tommy Tonsberg.

Lungeurt ’Azurea’

Lungeurt, Pulmonaria angustifolia, bliver 15-20 cm høj og breder sig med korte underjordiske udløbere. Sorten ’Azurea’ blomstrer med blå tragtformede blomster i april til maj. Bladene er ret smalle og lancetformede, mellemgrønne og let hårede. Den sår gerne sig selv. Lungeurt er en god biplante, som findes vildtvoksende i Danmark.

 

Kranslilje.
Foto: 
Marianne Majerus.

Kran​slilje

Kranslilje, Lillium martagon, er en løgplante, som er hårdfør og nem at dyrke. Den blomstrer i juni til juli, og forlænger dermed blomstringen i skovbedet. Blomsterne er mat purpurrosa til vinrøde med mørke pletter i midten. Kronbladende er rullet tilbage, og det giver blomsten dens karakteristiske turbanform. Der kan være op til 20 duftende blomster i hver blomsterstand. Kransliljer bliver op til 1,5 meter høje og har ret store og brede blade, der sidder i kranse op ad stænglen. Planten sår sig selv, hvis man er heldig.

 

Almindelig mangeløv.
Foto: 
Gap photos / Lee Avison.

Almindelig mangeløv

Mangeløv, Dryopteris filix-mas, er en nem og robust bregne, som vokser vildt i danske skove. Den bliver 80 til 120 cm. høj og har en vaseformet vækst med fjerdelte, lancetformede og delvist stedsegrønne blade, der kan blive op til 30 cm brede. Mangeløv har en kraftig rodstok og kan danne en tæt bestand. Planten trives bedst i et skovbed i halvskygge eller skygge, men tåler en del sol, tørke og blæst, hvilket dog kan gå ud over bregnens ellers frodige udseende. 

 

Stilket bronzeblad.
Foto: 
Gap photos / Fiona McLeod.

Stilket bronzeblad

Stilket bronzeblad, Rodgersia podophylla, stammer fra Kina, og hører til blandt de smukkeste bladplanter til haven. Dens markante blade gør bedet interessant, også uden for blomstringstiden. Hvert af de store blad består af fem småblade, og er placeret forenden af en kraftig stilk. Bladene er bronzefarvede, når de skyder frem sent på foråret, og skifter siden farve til mørkegrøn. Planten bliver op til én meter høj, når den blomstrer i juni til juli. Blomsterstanden er overhængende og sammensat af mange luftige lyserøde kvaste, der tilsammen danner en top. Planten foretrækker at vokse i læ. 

 

Storkonval.
Foto: 
Gap photos / John Glover.

Storkonval

Storkonval, Polygonatum multiflorum, kaldes også Kong Salomons Segl, og findes vildtvoksende i Danmark. Dens blomster er cremehvide med grønne spidser, og de kommer frem i maj til juni. Hver stængel får op til seks klokkeformede blomster, der hænger på række under den 60 til 80 cm høje, buede stængel. Bladene er modsatsiddende og lancetformede, De kan blive op til 18 cm lange, og får fine, gule høstfarver. Blomsterne efterfølges af sorte bær. Planten er let giftig. Planten danner udløbere, og kan brede sig ganske kraftigt, hvis man ikke begrænser deres vækst.

 

Hvid bispehue 'Niveum'.
Foto: 
Gap photos / Howard Rice.

Hvid bispehue ’Niveum’

Hvid bispehue, Epimedium x youngianum, beholder løvet til langt hen på vinteren, og om sommeren binder den lave plante de forskellige plantegrupper i bedet sammen, så der skabes ro og harmoni. Sorten ’Niveum’ bliver 15 cm høj og får hvide blomster i april til maj. Blomsterne sidder i højde med løvet, og ses derfor ikke så meget. Blade og bladstilke er rødlige og har håret underside. Bispehue breder sig langsomt og danner efterhånden et lavt og tæt bunddække, hvor ukrudtet holdes nede. Den er desuden en god biplante.

Kilder: Havens staudeleksikon og Politikens bog om blomsterløg og knolde, begge udgivet i samarbejde med Haveselskabet samt Politikens staudebog af Jane Schul.

 

kontakt haveselskabet