Bed i glade farver til fugtig jord

Haveselskabet, vådt bed, bedplaner
Foto: GAP PHOTOS/Martin Hughes-Jones, Jason Smalley, Dave Zubraski, Rob Whitworth, Elke Borkowski, Jonathan Need, Dianna Jazwinski og Julie Dansereau

Vi har sammensat et bed med otte fugtelskende stauder, som er lige til at kopiere eller lade sig inspirere af.

Et fugtigt bed giver frodighed og farver i haven. Mange skønne stauder som sibirisk iris, primula, kattehale, prydrabarber og mjødurt trives bedst i fugtig, sumpet jord. Disse planter har en særlig mættet farveintensitet og frodig skønhed, som gør det værd at gøre lidt ekstra for at kunne dyrke dem i haven.

Ved at anlægge et bed med fugtig jord kan du skabe de ideelle vilkår for disse planter. Et fugtigt bed kan anlægges ved damkanten, i et sumpet hjørne, eller du kan anlægge et særligt bed til de fugtelskende stauder.

Vi har sammensat et bed med otte fugtelskende stauder, som er lige til at kopiere eller lade sig inspirere af. Bedet er knap 2,5 meter langt og cirka 1,5 meter bredt og kan fint anlægges her i foråret. Bedet er tegnet af landskabsarkitekt Finn Jørsboe.

Tegning af fugtigt bed
Foto: 
Finn Jørsboe

Blomster hele sommeren

Vores bed har sin hovedblomstring i juni-juli, hvor sibirisk iris, Iris sibirica, etageprimulaer, Primula bulleyana, og den hvidblomstrede snefrytle, Luzula nivea, blomstrer om kap med glade gule, blå og hvide farver. 

Senere på sommeren skifter bedet karakter, når blomstringen overtages af almindelig kattehale, Lythrum salicaria, med mørkrosa blomsterspir, dughosta, Hosta sieboldiana var. elegans, med blåduggede blade og hvide blomster.

Amerikansk mjødurt, Filipendula rubra ’Venusta’, får duftende, sartrosa blomster på rødlige stængler. På et lunt sted kan den amerikanske mjødurt blive 180 cm høj, men trods sin højde har planten et let udtryk på grund af de luftige, næsten candyflossagtige blomsterstande. Den breder sig en del, men bliver aldrig en alvorlig trussel mod mindre omfangsrige og lavere naboer.

Amerikansk mjødurt, Filipendula rubra ’Venusta’.

Fugtelskende kæmpestauder

Bagerst i bedet finder man to af havens virkelige giganter, nemlig kronerabarber, Rheum palmatum, og kongebregne, Osmunda regalis. Disse op til to meter høje planter trives godt i fugtig jord. 

Kronerabarberens kæmpestore, orangegrønne blade med røde bladnerver bidrager allerede i løbet af forsommeren til det levende farvespil i bedet. I juni får planten høje, røde blomsterspir, hvorefter den visner ned, så naboplanterne kan overtage pladsen i bedet.

Kongebregne vokser langsomt, men vil med tiden blive en stor og statelig bregne med smukke, lysegrønne blade, som hæver sig over de lavere planter i bedet. Bladene bliver smukt gyldne om efteråret.

En plads i solen

Det fugtige bed bør ligge et sted med sol eller let skygge. De valgte planter trives alle i fuld sol, når jorden er tilstrækkelig fugtigt. Og når det gælder sibirisk iris og kattehale, er en solrig placering et must, hvis man ønsker en rig blomstring.

Bedet kan med fordel anlægges så træer, buske og de høje stauder bagest i bedet ikke skygger for de lave, solelskende planter i forgrunden. Det er derfor bedst at placere bedet, sådan at de lave planter i forgrunden vender mod syd, mens de høje planter står nordligt i bedet. Kronerabarber, kongebregne, mjødurt, snefrytle og dughosta trives fint i halvskygge.

Kronerabarber, Rheum palmatum
Kronerabarber, Rheum palmatum

Genbrug en utæt havedam

Det er oplagt at anlægge et fugtigt bed i tilslutning til en havedam eller et vandløb i haven. En gammel, utæt havedam kan også nemt forvandles til et fugtigt bed, som har den fordel, at det er børnesikkert og nemmere at vedligeholde end en havedam. Et fugtigt bed kan også fint kombineres med en regnvandsløsning, hvor vand fra tagnedløbet ledes via en kanal til bedet. 

Men et fugtigt bed kan også anlægges i helt almindelig havejord på lidt samme måde, som når man anlægger en dam. Det er ideelt at placere bedet på et lavtliggende sted i haven eller i en lavning, hvor regnvandet naturligt samler sig. Måske er der ligefrem et område i din have, hvor jorden fra naturens hånd er fugtig og sumpet. Du skal dog være opmærksom på, at jord med traktose og dårlig dræning ikke er egnet, da de fugtelskende planter ikke vil trives på den kompakte jord.

Fugtig ikke våd

Når man skal anlægge et fugtigt bed fra grunden, starter man med at grave en fordybning på 40-50 cm. For at holde på fugten i jorden, lægger man damfolie eller et tykt stykke plastik i bunden og op langs siderne af fordybningen.

Herefter stikker man huller i damfolien med en havegreb, for selv om planterne holder af at stå fugtigt, bryder de sig ikke om at stå med rødderne i vand gennem længere tid. Derfor er det vigtigt, at overskydende vand kan dræne væk, så det ikke samler sig i bunden af bedet, hvor det vil rådne og lugte grimt. Hullerne i damfolien skal stikkes med cirka én meters mellemrum. 

Gør livet let med en siveslange

I tørre perioder er det nødvendigt at vande bedet, så det hele tiden er fugtigt. Planterne tåler ikke, at jorden tørrer ud, i hvert fald kun i kort tid ad gangen. Du gør livet lettere for dig selv, hvis du lægger en siveslange, der er lukket i den ene ende, i bunden af sumpbedet ovenpå damfolien. 

Nu skal damfolie og siveslange først dækkes med 10-15 cm groft bakkegrus, så du sikrer, at drænhullerne ikke stopper til, og herefter skal fordybningen fyldes med ukrudtsfri jord. De fleste sumpplanter trives i en humusrig jord, så det er en god idé at blande den almindelige havejord med kompost eller bladmuld. Tilføj også gerne ler, hvis jorden er sandet. 

Fugtigt bed
Bedet er inspireret af denne showhave fra Chelsea Flowershow 2012.
Foto: 
Jesper Carl Corfitzen

Plant her i foråret

Når jorden er fyldt på, må den gerne stå lidt højere end det omgivende jordniveau. Jorden skal ikke trykkes sammen, da den våde jord nemt bliver for kompakt, så planterne gror dårligt. Lad jorden sætte sig mindst en uge eller to, før du går i gang med at plante. 

Det bedste tidspunkt at plante er her i foråret, når frosten har sluppet jorden. Vent med at vande bedet igennem, til efter du har plantet det til. Det er besværligt at plante i et vådt bed. Til allersidst kan du med fordel dække jord med et fem cm tykt lag kompost eller barkflis, som holder på fugten i jorden. 

Et fugtigt bed kræver vedligeholdelse ligesom andre bede. Planterne vokser sig hurtigt store i den fugtige jord, så det skal være muligt at plante om og luge. Det vil derfor være praktisk at lægge et par trædesten eller lignende i bedet, som gør det nemmere at komme til.

Planteoversigt

Her kan du se, hvor hvilke planter er placeret, samt hvor mange du skal bruge, for at fylde bedet, der er knap 2,5 meter langt og cirka 1,5 meter bredt på det bredeste sted.

B Kongebregne, Osmunda regalis

F Snefrytle, Luzula nivea

I Sibirisk iris, Iris sibirica

H Dughosta, Hosta sieboldiana var. elegans

K Almindelig kattehale, Lythrum sallicaria

M Amerikansk mjødurt, Filipendula rubra ’Venusta’

P Etageprimula, Primula bulleyana

R Kronerabarber, Rheum palmatum

Alle otte trives i fugtig, men veldrænet og humusholdig jord. 

Plan over det fugtige bed
Plan over det fugtige bed
Foto: 
Finn Jørsboe

 

Haveselskabet, vådt bed, bedplaner, sibirisk iris

 

Sibirisk iris

Sibirisk iris, Iris sibirica, er let at dyrke, men kræver fuld sol for at blomstre. I skygge giver den blot en masse blade. I maj til juni får planten blå blomster, som er cirka syv centimeter i diameter. Blomsterne afløses af dekorative kapsler. De oprette stængler er 60-100 cm høje, og bladene er lange, smalle og græsagtige blade. Roden er en kraftigtvoksende rhizom. Planten er giftig, og saften kan virke hudirriterende.

 

Haveselskabet, vådt bed, bedplaner, etageprimula

 

Etageprimula

Etageprimula, Primula bulleyana, stammer fra fugtige enge i Yunnan og Szechuan i Kina. De trives fint i solen, hvis der er fugtigt nok, men gror også godt i halvskygge. I juni til juli får planten duftende, orangegule blomster i fem til syv etager opad stængelen. Den bliver med blomst 50-70 cm høj. Bladene sidder i en roset med op til 30 cm lange, matgrønne og delvist stedsegrønne tandede blade. Etageprimula er let at dyrke, men tåler dårligt konkurrence fra naboplanter. Er der blot fugtighed nok om foråret, tåler de at tørre i sommertiden. 

 

Haveselskabet, vådt bed, bedplaner, snefrytle

Snefrytle

Snefrytle, Luzula nivea, hører til sivfamilien. I juni til august kommer de cremehvide blomsterkvaste frem på cirka 60 cm lange stængler. Bladene er stedsegrønne og sidder i en tue. De har et loddent udseende, da de er tæt besat med korte, hvide hår. Tuen breder sig kun langsomt ved korte udløbere. Blomsterne bliver brune ved afblomstring og bør da klippes, idet bladene så får mere kraft og holder sig pænere. Snefrytle trives bedst på fugtig jord i halvskygge, men når planten er godt etableret, klarer den også tør jord og fuld sol.

 

Haveselskabet, vådt bed, bedplaner, almindelig kattehale

Almindelig kattehale

Almindelig kattehale, Lythrum sallicaria, vokser vildt herhjemme, især i moser og langs grøfter.

Den blomstrer længe fra juli til september med blomster, der sidder i lange, tætte, aksformede blomsterstande med en stærk mørkrosa farve. Planten kan blive op til 120 cm høj. Stænglen er firkantet og har tendens til at blive træagtig, og bliver derfor stående hele vinteren. Bladene er lancetformede og svagt hårede. Roden er ikke særligt dybtgående og kun lidt forgrenet. Kattehale kan så sig selv.

 

Haveselskabet, vådt bed, bedplaner, Amerikansk mjødurt

Amerikansk mjødurt

Amerikansk mjødurt, Filipendula rubra ’Venusta’ bliver normalt 100-150 cm, men på en varm og solrig plads kan den blive op til 180 cm høj. Alligevel virker planten let og luftig. Den blomstrer i juli til august med luftige stande af små, duftende rosa blomster. Bladstilke og stængler er rødlige, og bladene er håndsnitdelte og op til 20 cm lange. Trods højden er planten stiv og klarer sig uden opbinding, og den er en fin vinterstander. Den trives både i sol og halvskygge og helst i en rimelig næringsrig jord.

 

Haveselskabet, vådt bed, bedplaner, kronerabarber

Kronerabarber

Kronerabarber, Rheum palmatum, kommer fra Kina og er en meget dekorativ staude, ikke mindst på grund af de store, håndlappede og mere eller mindre rødlige blade. Bladene er i sig selv en meter høje, og med blomst når planten op til to meter i højden. Den blomstrer i juni med røde blomster, der er samlet i en slank, busket top. Hele planten visner ned efter midsommer, men det kan forhales lidt, hvis man klipper blomsterstanden af efter afblomstring. Kronerabarber trives både i sol og halvskygge, gerne i læ, men ikke for varmt. Planten har godt af at blive vinterdækket med kompost.

 

Haveselskabet, vådt bed, bedplaner, kongebregne

Kongebregne

Kongebregne, Osmunda regalis, er en statelig, men alligevel yndefuld bregne, der kan blive meget gammel. Den vokser langsomt og kan med tiden blive op til 175 cm høj. Denne bregne skal gerne plantes med lavere planter omkring sig, så de smukke blade rigtigt kommer til deres ret. De er lysegrønne og sidder i en tæt tue og får fine gyldne høstfarver. De fleste bregner foretrækker skygge, men kongebregne kan vokse i solen, når blot jorden er tilstrækkeligt fugtigt. Kongebregne vokser vildt i Danmark, men er sjælden og fredet.

 

Haveselskabet, vådt bed, bedplaner, Dughosta

Dughosta

Dughosta, Hosta sieboldiana var. elegans, er en kraftig og frodig hosta med store, blåduggede, hjerteformede blade, hvor bladnerverne danner et smukt rillet mønster. Den bliver normalt 60-70 cm. Bladene kommer frem relativt sent på foråret, og i juli til august blomstrer planten med hvide klokkeformede blomster i aks, der sidder på relativt korte stilke lige over bladene. Efter blomstringen danner planten smukke frøstande, der bliver stående i haven vinteren igennem. Planten gror fint på et skyggefulde steder og gerne i læ, men den skal have lidt sol for at blomstre og få en stærk bladfarve. 

Fugtigt bed fra Chelsea Flower Show 2012
Fugtigt bed fra Chelsea Flower Show 2012
Foto: 
Jesper Carl Corfitzen

kontakt haveselskabet