Gå til hovedindhold
Septemberstemning ved Toftum Bjerge
Fra afdeling/kreds

Om os

Haveselskabet Nordvestjylland afdeling er en af de 18 afdelinger, som hører under Det Kongelige Danske Haveselskab, i daglig tale Haveselskabet. - Afdelingen har en række lokale havekredse under sig, og fungerer som bindeled mellem disse lokale kredse og Haveselskabet.

 

Nordvestjylland afdelingen strækker sig fra Hanstholm i nord over Skive og Karup i øst til Staldil- Vedersø og Tim - Torsted mod syd og vest og omfatter i store træk det tidligere Viborg Amt samt den nordlige del af Ringkøbing Amt.

Naturen har om noget sat sit præg på denne egn. Den sidste istid har efterladt tydelige spor i form af smeltevandsdale, lerskrænter og forskellige typer aflejringer, der giver området sit helt eget særpræg. Det afspejler sig i en stor variation i haverne, hvor man ved vestkysten har udfordringer i den sandede jord, saltet og vestenvinden til den fede jord på bakkedalene f. eks omkring Holstebro. Området er præget af de mange heder, ådalene og det kuperede terræn med mange søer f.eks. omkring Vinderup. Variationen i haverne er uendelig fra de små kolonihaver omkring Hanstholm fyr og den lille velplejede byhave til de store mere naturprægede haver især omkring gårdene i det åbne landskab til rododendronskovene i de næringsfattige nåletræsplantager omkring Skive og Ulfborg.

Nordvestjylland afdelingen er opdelt i 14 kredse.

Der er mange åbne haver, således er der rig mulighed for at se de mange forskellige former for haver i afdelingens område.

Alle kredsene har deres egne hjemmesider, hvor du kan tjekke, hvad der sker af spændende arrangementer netop i dit område. Husk dog at du altid som medlem af Haveselskabet har ret til at deltage i alle de udbudte arrangementer uanset hvilken kreds du tilhører. Alle arrangementer der foregår i afdelingens område kan du også se her på afdelingens forside!