Gå til hovedindhold
Fra afdeling/kreds

Generalforsamling i Aabenraa kreds

Her kan du læse vores dagsorden til generalforsamlingen.

 

GENERALFORSAMLING i Haveselskabet Aabenraa

d. 22. februar 2023 kl. 19.00

på Det tyske Bibliotek, Vestergade 30 Aabenraa

Generalforsamlingen afvikles i kaffepausen i forbindelse med foredraget af Kristian Nordstrøm ”Mere biodiversitet i haven - fra teori til praksis”

Dagsorden

 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent
 2. Beretning om havekredsens aktiviteter i det foregående år til godkendelse
 3. Det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Havekredsens budget til orientering
 5. Havekredsens aktivitetsplan 2023 til orientering
 6. Aktiviteter i Sønderjyllands afdeling 2022
 7. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer (skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er                       

                     Tove Bøttcher (modtager genvalg)

Jette Winther (modtager genvalg)

Preben Westh (modtager genvalg)

                                                          Nyvalg:

                                                          Lene Hansen (modtager valg)

                                                          Dorthe Mikkelsen (modtager valg)

 1. Valg af suppleanter:

På valg er                            

           Yrsa Schmidt (modtager genvalg)

 

 1. Valg af revisor

 

 1. Kort orientering om processen for ny struktur i Haveselskabet, herunder også struktur i Havekredsene i Aabenraa kommune

 

 1. Evt.

 

Venlig hilsen Tove Bøttcher

Formand for Haveselskabet Aabenraa