Gå til hovedindhold
Arrangement - Generalforsamlinger

Carina Bruun fortæller om Haven i det vestjyske herefter Generalforsamling

Carina Bruun fortæller om årets gang i sin have i det vestjyske herefter generalforsamling

Info

Hvornår 
02. februar 2022
19:00 - 22:00
Pris 
75,00
Medlemspris 
0
Afdeling/kreds 
Holstebro

Årets gang i Haven i det Vestjyske

Kom med en tur i Carina Bruuns have, hvor vind og vejr kan udfordre, en have, hvor der skal være plads til det hele og kunne rumme hele familien på 5. 

Carina elsker haven og dens finurligheder, og hun arbejder i haven ud fra at den skal overraske. Det kan være i mange retninger som plantevalg, sammensætninger, herudover arbejder hun nogle gange også rundt om ting, som kan være beskrevet modsat i havebøger. Hun har i de seneste par sæsoner haft mere fokus på at haven skal være en oplevelse hele året rundt og dette betyder også at plantevalget til haven er under udvikling. 

Haven i det Vestjyske, er en have, hvor hun øver sig, prøver nye ting af og er ved at finde den type have, hun gerne vil hen imod. Denne aften kommer vi med på et års rejse i haven, hvor vi får et indblik i Carinas have og hvordan hun arbejder med tingene i løbet af et år.  Hvor nogle ting er styret af impulser og andre er mere planlagt.  

Generalforsamling

Dagsorden for generalforsamling
 

 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent blandt de tilstedeværende.
 2. Bestyrelsens beretning for kredsens virksomhed i det forløbne år forelægges til godkendelse.
 3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Forelæggelse af budget og aktivitetsplan til orientering.
 5. Indkomne forslag
  Forslag, der ønskes behandlet, skal meddeles skriftligt (pr. mail) til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 6. Valg. Bestyrelsen har forslag til kandidater, hvor der ikke modtages genvalg.  
  1. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.
   På valg:
   Karen Ramsgaard, modtager genvalg
   Vibeke Risum, modtager genvalg
   Jens Peter Jensen, modtager ikke genvalg
   Karen Fisker Nielsen, modtager genvalg
  2. 2 bestyrelsessuppleanter vælges for 2 og 1 år.
  3. Revisor vælges for 2 år
   På valg:
   Bjarne Hoffmann
  4. Revisorsuppleant vælges for 2 år.
   Aase Nygaard
 7. Eventuelt

 

Adresse 
Valgmenighedens hus
Skolegade 32
7500 Holstebro
Kontaktperson 
Annsofie Kühlwein Kristiansen
24414076

Tilmelding ikke nødvendig