fbpx GENERALFORSAMLING | Haveselskabet Gå til hovedindhold
Arrangement - Generalforsamlinger

GENERALFORSAMLING

Generalforsamling og foredrag om hosta.

Info

Hvornår 
10. februar 2020
19:30 - 22:00
Pris 
0 kr
Medlemspris 
0 kr
Afdeling/kreds 
Silkeborg

Generalforsamlingen afholdes mandag d. 10. Februar 2020 kl. 1930. i Lunden, vestergade 74, Silkeborg.

Dagsorden i henhold til vedtægterne. Skriftlig forslag til generalforsamlingen sendes senest 8 dage før generalforsamlingen til formanden Per Ibsen. Email: bavns@fiberpost.dk.

Der er gratis adgang. Der serveres kaffe og kage.

Kom og vær med til at få indflydelse på Havekredsens arbejde og få ny viden om dyrkning af Hosta.

Eddy Thorndal fra Hammel kommer og fortæller, hvorledes hans interesse for Hosta er opstået og har udviklet sig til, at han nu har ca. 500 forskellige Hosta.Han vil under foredraget komme ind på, hvordan man dyrker og evt. formerer sine Hosta. Foredraget bliver ledsaget af billeder.

Info: Per Ibsen. Mailadresse. Bavns@fiberpost.dk  tlf. 26877478

Dagsorden:

Punkt 1:  Valg af dirigent og stemmetæller.

Punkt 2:   Bestyrelsens beretning om kredsens virksomhed i det forløbne år.

                 v/formand Per Ibsen

Punkt 3:   Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

                  v/kasserer Henriette Holst

Punkt 4:   Forelæggelse af budget og aktivitetsplan til orientering.

Punkt 5:   Indkomne forslag fra medlemmerne.

                 (Skal være formanden i hænde inden 8 dage før generalforsamlingen.)

Punkt 6:  Valg af:

             a:   Bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode.

                    På valg er følgende:

                    Per Ibsen

                    Henriette Holst

                    Ruth Olesen

                    Marianna Skov. (ønsker ikke genvalg)

             b:   Suppleanter: Vælges for 1 årig periode.

                    På valg er:

                   Gurli Andersen

             c:  Revisor: Vælges for 2 årig periode.                   På valg er:

                   Erland Christensen

             d:  Revisorsuppleant: vælges for 1 år.                    På valg er:

                   Gert Hermann

Punkt 7:    Valg af delegerede til afdelingens delegeretmøde.

                  Kredsen har ret til 3 stemmeberettigede medlemmer.

Punkt 8:    Eventuelt.

 

Adresse 
LUNDEN
Vestergade 74
8600 Silkeborg
Kontaktperson 
Per Ibsen
26877478

Tilmelding ikke nødvendig