Gå til hovedindhold
Arrangement - Generalforsamlinger

Generalforsamling

Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægter.

Info

Hvornår 
10. februar 2022
19:00 - 21:00
Pris 
0
Medlemspris 
0
Afdeling/kreds 
Rødding-Gram

Generalforsamling i henhold til vedtægter. 

a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent blandt de tilstedeværende.
b. Lokalbestyrelsens beretning for afdelingens /eller kredsens virksomhed i det forløbne år forelægges til godkendelse.
c. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
d. Forelæggelse af budget og aktivitetsplan til orientering.
e. Indkomne forslag, se herom nedenfor.
f. Valg.
i. Medlemmer til bestyrelsen (vælges for 2 år).
ii. Evt. bestyrelsessuppleant/er (vælges for 1 eller 2 år).
iii. Revisor/er (vælges for 2 år således, at de afgår skiftevis).
iv. Evt. revisorsuppleant/er (vælges for 1 eller 2 år).
v. Ved afholdelse af delegeretmøder gælder i øvrigt, at der afholdes valg af afdelingens repræsentanter til Haveselskabets årlige repræsentantskabsmøde. Valget gælder frem til ordinær generalforsamling/delegeretmøde følgende år. I tilfælde af forfald blandt valgte delegerede kan bestyrelsen supplere blandt medlemmerne.
g. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet, skal meddeles skriftligt (pr. mail) til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Adresse 
Rødding aktivitetshus
Østergade 28
6630 Rødding
Kontaktperson 
Berit Aagaard Thuesen
61747198

Tilmelding ikke nødvendig