Gå til hovedindhold
Arrangement - Generalforsamlinger

GENERALFORSAMLING

Silkeborg Havekreds. Årlige generalforsamling og billedforedrag af Peter Birk," Min have kommer fra hele verden"

Info

Hvornår 
14. februar 2022
19:30 - 22:00
Pris 
0
Medlemspris 
0
Afdeling/kreds 
Silkeborg

Dagsorden:

Punkt 1:  Valg af dirigent og stemmetæller.

Punkt 2:   Bestyrelsens beretning om kredsens virksomhed i det forløbne år.

                 v/formand Per Ibsen

Punkt 3:   Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

                  v/kasserer Henriette Holst

Punkt 4:   Forelæggelse af budget og aktivitetsplan til orientering.

Punkt 5:   Indkomne forslag fra medlemmerne.

                 (Skal være formanden i hænde inden 8 dage før generalforsamlingen.)

Punkt 6:  Valg af:

             a:   Bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode.

                    På valg er følgende:

                    Per Ibsen (ønsker ikke genvalg)

                    Henriette Holst

                    Ruth Olesen (ønsker ikke genvalg)

                    Gurli Andersen

             b:   Suppleanter: Vælges for 1 årig periode.

                    På valg er:

                   Elsebeth Lund (villig til genvalg)

             c:  Revisor: Vælges for 2 årig periode.

                   På valg er:

                   Erland Christensen (villig til genvalg)

             d:  Revisorsuppleant: vælges for 1 år.

                   På valg er:

                   Lone Christensen (villig til genvalg)

Punkt 7:   Eventuelt.

Når generalforsamlingen er slut, bliver der serveret kaffe og kage.

Efter generalforsamlingen kommer tidligere leder af biblioteket i Silkeborg, Peter Birk, og giver et billedforedrag med titlen: ”Min have kommer fra hele verden”. Et billedforedrag om haveanlæg, når man søger inspiration fra den store og den lille verden.

Det er ikke et traditionelt haveforedrag, men et bud på en mere personlig havestil der ikke kan sættes i bås

Der er gratis entre´. Alle er velkommen.

Adresse 
LUNDEN
Vestergade 74
8600 Silkeborg
Kontaktperson 
Per Ibsen
26877478

Tilmelding ikke nødvendig