fbpx Generalforsamling 2020 | Haveselskabet Gå til hovedindhold
Arrangement - Generalforsamlinger

Generalforsamling 2020

Generalforsamling afholdes i henhold til vedtægterne. Oplæg ved Poul V. Christensen, Årre

Info

Hvornår 
03. februar 2020
19:00 - 22:00
Pris 
0 kr.
Medlemspris 
0 kr.
Afdeling/kreds 
Varde

Som optakt til generalforsamlingen indledes aftenen med et indlæg af Poul Verner Christensen, formand for Tambour Haves Venner, som har formået at øge antallet af medlemmer i deres forening.

Dagsorden

1.  Valg af dirigent

2.  Bestyrelsens beretning om kredsens virksomhed i det forløbne år

3.  Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4.  Forelæggelse af kredsens budget og aktivitetsplan til orientering

5.  Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

(Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal meddeles formanden skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse)

6.  Valg:

a. Medlemmer til bestyrelsen. På valg er Lisbeth Broholm, Doris Jøker, Conny Knigge. Lisbeth og Doris modtager ikke genvalg

b. Bestyrelsessuppleanter. På valg er Leif Nielsen. Modtager ikke genvalg.

c. Revisor. På valg er John Sørensen

d. Revisorsuppleant. På valg er Inge Breum

7.  Eventuelt

 

Adresse 
Storegade 57
Medborgerhuset
6800 Varde
Kontaktperson 
Lisbeth Broholm
21225286

Tilmelding ikke nødvendig