Gå til hovedindhold
Arrangement - Generalforsamlinger

Generalforsamling 2021

GENERALFORSAMLING iht vedtægterne. (foredraget om Vandstedgaard flyttes til anden dag)

Info

Hvornår 
18. maj 2021
19:00 - 20:30
Pris 
0
Medlemspris 
0
Afdeling/kreds 
Nibe

GENERALFORSAMLING - DATO 18.05.21!!

Vær OPMÆRKSOM på at vi naturligvis  følger myndighedernes rådgivning ift en eventuel COVID-19 situation.Der kan derfor komme ændringer til enten måden generalforsamlingen bliver afholdt på eller udsættelse heraf.Der kommer mere information når tiden nærmer sig, så følg endelig med her.

Dagsorden ifølge vedtægterne.     
1.       Valg af dirigent.
2.       Bestyrelsens beretning for 2020.
3.       Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4.       Forelæggelse af kredsens aktivitetsplan & budget for 2021.
5.       Indkomne forslag fra medlemmer og /eller bestyrelse
          -  indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
6. Valg
      a. Valg til bestyrelsen                    
          Annie Thomassen er på valg (modtager genvalg)          
          Pia Overgaard er på valg (modtager ikke genvalg)          
          Bente Kragh er på valg (modtager genvalg)
      
b. Valg af bestyrelsessuppleant          
          Ketty Østergaard Madsen er på valg (modtager ikke genvalg)

      c. Valg af revisor
           Grethe Pinstrup er på valg      
d. Valg af revisorsuppleant
           
Kirsten Fisker er på valg

7.        Eventuelt.

 

 

 

 

 

Adresse 
Huset
Grønnegade 29
9240 Nibe
Kontaktperson 
Bente Kragh
20412462
Tilmeldingsfrist 
12. maj 2021
Antal deltagere 
25
Tilmeld dig her