Gå til hovedindhold
Arrangement - Generalforsamlinger

Generalforsamling 2021

Spændende foredrag fra Vandstedgaard v/ Vibeke Gaard & Ole Christensen & Generalforsamling iht vedtægterne.

Info

Hvornår 
18. maj 2021
19:00 - 21:00
Pris 
0
Medlemspris 
0
Afdeling/kreds 
Nibe

GENERALFORSAMLINGEN ER UDSAT - NY DATO 18.05.21!!

Vær OPMÆRKSOM på at vi naturligvis  følger myndighedernes rådgivning ift en eventuel COVID-19 situation.Der kan derfor komme ændringer til enten måden generalforsamlingen bliver afholdt på eller udsættelse heraf.Der kommer mere information når tiden nærmer sig, så følg endelig med her.

Vibeke Gaard & Ole Christensen holder foredrag om deres skønne Vandstedgaard.

Haverne på Vandstedgaard er opdelt og anlagt i forskellige haverum gennem årene 1971 - 2020.
De er en del af landskabsplejen, som er tilført to kunstige søer (1980 og 2005), et slynget vandløb, millenniumskoven (5000 m2 i år 2000), samt talrige læhegn og granskovområder på ejendommens arealer.

Dagsorden ifølge vedtægterne.     
1.       Valg af dirigent.
2.       Bestyrelsens beretning for 2020.
3.       Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4.       Forelæggelse af kredsens aktivitetsplan & budget for 2021.
5.       Indkomne forslag fra medlemmer og /eller bestyrelse
          -  indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
6. Valg
      a. Valg til bestyrelsen                    
          Annie Thomassen er på valg (modtager genvalg)          
          Pia Overgaard er på valg (modtager ikke genvalg)          
          Bente Kragh er på valg (modtager genvalg)
      
b. Valg af bestyrelsessuppleant          
          Ketty Østergaard Madsen er på valg (modtager ikke genvalg)

      c. Valg af revisor
           Grethe Pinstrup er på valg      
d. Valg af revisorsuppleant
           
Kirsten Fisker er på valg

7.        Eventuelt.

 

 

 

 

 

Adresse 
Huset
Grønnegade 29
9240 Nibe
Kontaktperson 
Bente Kragh
20412462

Tilmelding ikke nødvendig