Gå til hovedindhold
Arrangement - Generalforsamlinger

Generalforsamling 2022

Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamling foredrag ved Søren Goul fra Champost.

Info

Hvornår 
01. februar 2022
19:00 - 22:00
Pris 
0
Medlemspris 
0
Afdeling/kreds 
Svendborg

Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. Mød op og få indflydelse på valget af bestyrelsesmedlemmer og aktiviteterne i din kreds. NB: Kun for medlemmer.

Efter generalforsamlingen er der foredrag ved Søren Goul fra Champost. - Bliv klogere på kompostering og god næringsrig "madpakke" til planterne. Møglækkert til haven. 

Kredsen er vært ved kaffe og kage.

Vi følger de til enhver tid gældende regler med hensyn til Covid19. Vær opmærksom på, at du skal bruge mundbind og vise coronapas ved indgangen. Vi håber, du dette til trods møder op og får en dejlig aften.

Herunder er indsat indkaldelsen til generalforsamlingen:

Indkaldelse til generalforsamling

 

Tirsdag, den 1. februar 2022 kl. 19 i Multihuset, Gl. Skårupvej 3, Svendborg.

Ved deltagelse er der krav om coronapas og mundbind.

Hensynet til corona vil det være dejligt, at du tilmelder din deltagelse til annisiehr@hotmail.com eller tlf. 25 38 46 93.

Eventuelle emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægterne være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal sendes som mail til annisiehr@hotmail.com eller pr. post til Anni Petersen, Walkendorffsvej 70, 5700 Svendborg. Haveselskabet er vært med kaffe og kage. Deltagelse er gratis. Efter afholdt generalforsamling kommer Søren Goul fra Champost med foredraget ”bliv klogere på kompostering og god næringsrig madpakke til planterne”.

Dagsorden

1.Valg af dirigent, stemmetællere og referent blandt de tilstedeværende

2.Bestyrelsens beretning til godkendelse

3.Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4.Budget og aktivitetsplan til orientering

5.Indkomne forslag

6.Valg

    a. Valg til bestyrelsen, på valg er Jørn Nielsen, Merete Pedersen og Inge quist, som alle modtager

         genvalg – vælges for 2 år

    b.  Valg af 4 suppleanter, på valg er Ann Nielsen, Karen Østergaard, Birgitte Varming som alle

          modtager genvalg. Brita Krems modtager ikke genvalg. Suppleanter vælges for 1 år.

    c.  Valg af revisorer – (Tove Karlsen og Flemming Knudsen er valgt for 2 år i 2021)

    d.  Valg af revisorsuppleant, på valg er Ella Larsen, som modtager genvalg – vælges for 1 år

7.Eventuelt

Med venlig hilsen

 

Anni Petersen
Formand

Haveselskabet Svendborg
Walkendorffsvej 70, 5700 Svendborg
Tlf. 25 38 46 93
E.mail: annisiehr@hotmail.com

 

Adresse 
Multihuset
Gl. Skårupvej 3
5700 Svendborg
Kontaktperson 
Anni Petersen
25384693 efter kl 16

Tilmelding ikke nødvendig