Gå til hovedindhold
Arrangement - Generalforsamlinger

Generalforsamling

Generalforsamling.

Info

Hvornår 
15. februar 2023
19:00 - 21:00
Pris 
0
Medlemspris 
0
Afdeling/kreds 
Rødding-Gram

Så er det tid til årets generalforsamling. Kom og sæt dit præg på foreningen. 

Årets generalforsamling, hvor du sagtens kan deltage ude at frygte at blive valgt i bestyrelsen. Hvis du altså gør det ;-)

Generalforsamlingen afholdes i henhold til vores vedtægter.

a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent blandt de tilstedeværende.

b. Lokalbestyrelsens beretning for kredsens virksomhed i det forløbne år forelægges til godkendelse.

c. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

d. Forelæggelse af budget og aktivitetsplan til orientering.

e. Indkomne forslag. Forslag sendes til berit@langetved.dk, senest 8 dage før generalforsamlingen.

f. Valg. i. Medlemmer til bestyrelsen (vælges for 2 år).

            ii. Evt. bestyrelsessuppleant/er (vælges for 1 eller 2 år).

            iii. Revisor/er (vælges for 2 år således, at de afgår skiftevis).

            iv. Evt. revisorsuppleant/er (vælges for 1 eller 2 år).

g. Eventuelt.

 

Adresse 
Rødding Aktivitetshus
Østergade 28
6630 Rødding
Kontaktperson 
Berit
61747198

Tilmelding ikke nødvendig