Gå til hovedindhold
Arrangement - Generalforsamlinger

Generalforsamling i Haveselskabet - Lolland Falster afd. - OBS TILMELDING !

Generalforsamling i Haveselskabet - LF afd. Nu udsat fra april til maj måned ! OBS: I år må vi bede om tilmelding.

Info

Hvornår 
27. maj 2021
19:00 - 21:00
Pris 
0
Medlemspris 
0
Afdeling/kreds 
Lolland-Falster

Generalforsamlingen udsættes fra d. 27. april til d. 27. maj 2021 pga. fortsatte Corona-restriktioner ! 

 

Dagsorden i følge gældende vedtægter: 

 

a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent blandt de tilstedeværende. 

b. Lokalbestyrelsens beretning vedr. virksomhed i det forløbne år forelægges til godkendelse. 

c. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

d. Forelæggelse af budget og aktivitetsplan til orientering. 

e. Indkomne forslag (Forslag, der ønskes behandlet, skal meddeles skriftligt (pr. mail) til formanden (Aase Eis: aase.eis@live.dk) senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse). 

f. Valg.

   I.  Medlemmer til bestyrelsen (vælges for 2 år). 

  II. Evt. bestyrelsessuppleant/er (vælges for 2 år)

 III. Revisor/er (vælges for 2 år således, at de afgår skiftevis). 

 IV. Evt. revisorsuppleant/er (vælges for 1 år).

g. Eventuelt

   

Bestyrelsen for Haveselskabet - Lolland Falster afd. har nu valgt at udsætte afholdelse af generalforsamling til maj måned, imod april måned, og tidligere februar måned i forhold til gældende normer. Det var ikke muligt at holde et møde fysisk i februar pga. Corona-restriktioner, og man kunne vælge at afholde det digitalt eller virtuelt istedet, men dette har bestyrelsen fravalgt.

Vi beder om tilmelding senest d. 24. maj 2021. Benyt tilmeldingsblanket på denne side, eller mail / ring til Birthe Magnusson: bimagnus@gmail.com / mobilnr.: 30 82 84 75. 

 

Adresse 
Bangs Have
Bangshavevej 23
4930 Maribo
Kontaktperson 
Birthe Magnusson
30828475
Tilmeldingsfrist 
24. maj 2021
Tilmeld dig her