fbpx Generalforsamling - Lyng i alle dens former | Haveselskabet Gå til hovedindhold
Arrangement - Generalforsamlinger

Generalforsamling - Lyng i alle dens former

Lyng i alle dens former, Helge Andersen, Sunds deler ud af sin store viden og erfaring. Herefter generalforsamling

Info

Hvornår 
05. februar 2020
19:00 - 22:00
Pris 
100,00 incl. kaffe og brød
Medlemspris 
0 - gratis kaffe og brød
Afdeling/kreds 
Holstebro

Drømmen om en have uden arbejde kan man godt glemme, men lyng-planten er meget beskeden. Når lyngen er afblomstret skal den blot ”studses” med en saks, så kan man have fornøjelse af planten i 15–20 år.

Udvalget af lyng-planter er stort – og der kommer hele tiden nye sorter til.

Den almindelige hedelyng kaldes på fagsprog Calluna vulgaris – eller populært – efterårslyng, på grund af blomsterperioden. I dag kan man vælge mellem mange hundrede forskellige Callunaer. Der er blomsterfarver i skalaen fra dyb-lilla til helt hvid. Bladfarverne giver ligeledes stor variation. Endelig giver plantens vækstform mange muligheder – fra krybende til høj og rank vækst.

En anden type lyng er Erica – måske bedre kendt som forårslyng. Allerede først i januar kan de første Erica pryde haven med blomster – ja, resten af haveåret. En af Erica’erne er klokkelyng. Denne plante skal vandes i tørre perioder, men til gengæld kan man glæde sig over de mange små, fine klokker.

Til lyngfamilien hører også Daboecia. Denne lyng blomstrer fra midt sommer til efteråret med meget store klokker – ca. 10 mm.

Efter indlægget afholdes generalforsamling

Dagsorden

1.      Valg af dirigent, stemmetællere og referent

2.      Bestyrelsens beretning om kredsens virksomhed i det forløbne år forelægges til godkendelse

3.      Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4.      Forelæggelse af budget og aktivitetsplan til orientering

5.      Indkomne forslag (Forslag der ønskes behandlet skal meddeles skriftligt (pr. mail) til formanden senest 8 dage før   

         Generalforsamlingens afholdelse)

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer       

  På valg til bestyrelsen er:

   Marianne Refslund Poulsen (modtager ikke genvalg)

   Hanne Marie Halgaard (modtager ikke genvalg)

   Jens Peter Jensen (modtager genvalg)

   Karen Ramsgaard (modtager genvalg)

         

  Suppleanter  til bestyrelsen:

  1. suppleant for 2 år (på valg Margit Iversen – modtager genvalg)

 

 Revisor og revisorsuppleant:

 På valg som revisor for 2 år: Bjarne Hofmann (modtager genvalg)

 På valg som revisor-suppleant for 2 år: Aase Nygaard (modtager genvalg) 

 

Valg af delegerede til afdelingens delegeret møde:                                                                                            1 stemme pr. påbegyndt 200 medlemmer – Holstebro Kredsen skal dermed vælge to repræsentanter, der kan stemme til delegeret møde i Nordvestjylland Afdeling

 

                                                          7.     Evt.

 

Adresse 
Skolegade 32
Valgmenighedens hus
7500 Holstebro
Kontaktperson 
Hanne Marie Halgaard

Tilmelding ikke nødvendig