Gå til hovedindhold
Arrangement - Foredrag

Generalforsamling og foredrag

Generalforsamling samt foredrag om bier i haven ved Klaus Langschwager

Info

Hvornår 
26. februar 2020
19:00 - 22:00
Pris 
100 kr
Medlemspris 
50 kr
Afdeling/kreds 
Aabenraa

Som det nok er de fleste bekendt, er mange planter afhængige af insektbestøvning. Desværre er der mangel på bier i Danmark. Tænk på en verden uden frugt, bær, nødder og honning. Det er en verden, som vi måske styrer imod. Mange planter har brug for bier for at trives, og bierne stortrives ikke i disse år. Pesticider, klimaforandringer og tab af habitat giver bierne svære livsbetingelser. Klaus Langschwager, der nok er den i Sønderjylland, der ved mest om bier, vil fortælle om, hvilke træer, buske og planter, der har brug for bier for at kunne levere et godt udbytte til os haveejere, og hvilke vækster, der tiltrækker bier til vore haver. Hvad skal vi plante, hvis vi vil hjælpe bierne til at hjælpe os? Samtidig vil Klaus fortælle lidt om biernes fascinerende liv.

Kl. 20.00 efter kaffepausen afholdes der generalforsamling med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Beretning om havekredsens virksomhed i det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Forelæggelse af havekredsens budget til orientering. 
5. Forelæggelse af havekredsens aktivitetsplan for 2020 til orientering.
6. Aktiviteter i Sønderjyllands afdeling i 2020. 
7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer skal være formanden i hænde senest 8 dage før     generalforsamlingen. 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Jonna Lyster og Birte Kenrad (de modtager ikke genvalg).
9. Valg af suppleanter: På valg er Ingrid Clausen (modtager genvalg).
10. Valg af revisor: På valg er Leif Kenrad (modtager genvalg).
11. Valg af revisorsuppleant: På valg er Kim Winther (modtager genvalg). 
12. Eventuelt.

 

 

Adresse 
Vestergade 30
Det tyske Bibliotek
6200 Aabenraa
Kontaktperson 
Birte Kenrad
20603100

Tilmelding ikke nødvendig