Gå til hovedindhold
Arrangement - Generalforsamlinger

Udsat generalforsamling afholdes

Generalforsamling ifølge vedtægterne

Info

Hvornår 
26. maj 2021
19:00 - 21:30
Pris 
0,-
Medlemspris 
0,-
Afdeling/kreds 
Sydsjælland-Møn

Restriktionerne er nu lempede, så vi efter 21. maj må samles 50 personer indendørs. Vi har reserveret lokale med god plads. Vi beder jer medbringe Coronapas/Negativ testsvar og mundbind, der skal bruges, når I ikke sidder ned.
I år sørger kredsen ikke for kaffe/te, men I er velkomne til at medbringe selv. Der er af gode grunde ikke planlagt nogen form for 'efterspil'.

Dagsordenen er som følger:

1.                              Valg af dirigent

2.                              Beretning ved formanden

3.                              Aflæggelse af revideret regnskab

4.                              Orientering om kredsens kommende aktiviteter

5.                               Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer

6.                               Valg

                          a. Medlemmer til bestyrelsen

                              På valg i år er er:

                                                    Christine Dahlmann Olsen

                                                    Lene la Cour

                                                    Susanne Luup  -   modtager ikke genvalg                                                               

                          b. Bestyrelsessuppleanter - er på valg hvert år!

                          c. Revisor - do

                          d. Revisorsuppleant - do

7.                       Meddelelse om repræsentanter til afdelingens delegeretmøde i Næstved 16. juni

8.                       Eventuelt

Adresse 
Salen, Møn skole, Stege afdeling
Birkevænget 2
4780 Stege
Kontaktperson 
Bente Siiger Lustü
55377503

Tilmelding ikke nødvendig