Gå til hovedindhold
Ved beskæring af alm. hortensia skæres grenene tilbage til øverste nye skud.
Ved beskæring af alm. hortensia skæres grenene tilbage til øverste nye skud. Foto: Jesper Corfitzen.
Artikel for alle

Beskæring af hortensia

Beskæring af hortensia giver ofte anledning til tvivl. Hvor meget skal klippes væk, og hvornår skal jeg beskære?
Louise Møller - 
22. januar 2016

Hortensia, Hydrangea, er en større planteslægt med flere arter og rigtig mange tilhørende sorter. Beskæringsmetode afhænger af, hvilken art der er tale om. Her under kan du læse om beskæring af arterne:

  • Almindelig hortensia, Hydrangea macrophylla
  • Havehortensia, Hydrangea paniculata
  • Træagtig hortensia, Hydrangea arborescens
  • Rubladet hortensia, Hydrangea aspera
  • Klatrehortensia, Hydrangea anomala subsp. petiolaris

Beskæring af hortensia

Almindelig hortensia

Beskæring af almindelig hortensia, Hydrangea macrophylla, skal ske i det sene forår efter den sidste nattefrost. Klip kun de visne blomsterhoveder og døde grenender tilbage til det første kraftige, grønne skud. Inde i forårsskuddene sidder allerede dannede blomsteranlæg klar, og hvis du klipper skuddet væk, mister du årets blomstring.

Med alderen kan almindelig hortensia blive meget tætte, og der kan være behov for at tynde ud. Det gør du ved at skære ca. 1/3 af grenene væk helt ved grunden. Gå efter de ældste og tykkeste. Det giver lys og luft til at nye grene kan skyde nedefra. 

Beskæring af hortensia

Havehortensia

Havehortensia, Hydrangea paniculata, kaldes af mange også for syrenhortensia. Måske på grund af den kegleformede blomsterstand som kan minde lidt om syren. 

Beskæringen skal ske i det sene forår. Havehortensia blomstrer på årsskud, så man går ikke glip af blomstringen, hvis man skærer planten langt tilbage. Dog ender man ofte ud med en noget riset busk med mange strittende grene, hvis man hvert år klipper busken helt ned. 

En udtynding af gamle grene ved basis og en moderat tilbageskæring af de øvrige er derfor at foretrække. Desuden fjernes visne blomsterstande. Selve snittet bør altid lægges lige over en knop eller nyt skud, så der ikke opstår døde grenender. 

I princippet kan man helt undlade at beskære havehortensia. Det vil blot give en busk med mange, små blomsterhoveder, i stedet for lidt færre, men større blomsterhoveder. 

Beskæring af hortensia

Træagtig hortensia

Træagtig hortensia, Hydrangea arborescens, blomstrer ligesom havehortensia på årsskud. Den mest almindelige sort er ’Annabelle’ med gigantiske, runde, hvid blomsterhoveder. 

Træagtig hortensia skal beskæres i det sene forår på samme måde som havehortensia (se ovenfor).

Dog har den tendens til at fryse tilbage om vinteren, hvilket naturligt medfører en kraftigere "tilbageskæring" om foråret.  

Beskæring af hortensia

Rubladet hortensia

Rubladet hortensia, Hydrangea aspera, kræver kun begrænset beskæring. Når risikoen for nattefrost er ovre kan evt. døde grenender skæres bort.

En udtynding af gamle grene kan være en fordel på ældre buske, så der skabes lys og luft til nyvækst. Ved udtynding skæres grenene af ved grunden. 

Klatrehortensia

Klatrehortensia, Hydrangea anomala subsp. petiolaris, er, som navnet fortæller, en klatreplante. Den har derfor en helt anden vækst end de øvrige hortensia. Den klarer sig fint uden beskæring, og fryser stort set aldrig tilbage, selvom vinteren er streng. 

Klatrehortensia beskæres i april. Med årene kan den blive en kraftig plante, og hvis der er behov for at begrænse dens vækst, kan man skære den ind. Selv efter hård beskæring bliver den hurtigt pæn igen.  

Beskæring af hortensia

 

Få magasinet HAVEN

Magasinet HAVEN giver masser af inspiration, viden og nyttige tips. Prisen er 345 kr. for 5 numre eller 630 kr. for 10 numre. Sammen med magasinet følger et medlemskab af Haveselskabet og mange fordele.