Gå til hovedindhold
Dræbersnegl
Dræbersnegl
Artikel for alle

Biologisk bekæmpelse af dræbersnegle

Hvis dræbersneglene er ved at ødelægge din haveglæde og dine planter, kan du få hjælp af en rundorm, som er sneglens naturlige fjende. 
Inga C. Bach - 

Nogle haveejere har så mange dræbersnegle, så det er en uoverkommelig opgave at holde bestanden nede ved at bruge snegletang, saks eller ølfælder.

Hvis dræbersneglene er ved at ødelægge din haveglæde og dine planter, kan du få hjælp af en nematode, en mikroskopisk rundorm, som er sneglens naturlige fjende. 

Nematoden Phasmarhabditis hermaphrodita forhandles under navnet Nemaslug. Det er et biologisk bekæmpelsesmiddel, som iflg. producenten er godkendt til økologisk jordbrug i EU. Disse nematoder findes i jorden i forvejen.

Nogle snegle er inficeret med nematoder fra den naturlige bestand, men nematoderne er ikke talrige nok til holde sneglebestanden nede. De trives bedst ved en jordtemperatur på 15-18 grader, men nematoderne er aktive og kan bruges ved jordtemperaturer mellem 5 og 20 grader.

Nematoder er levende dyr

Nematoder er levende dyr, og hvis du ikke tager hensyn til dette, får du ikke den ønskede effekt. Hvis pakken er opbevaret forkert eller for længe, kan nematoderne være døde, og så virker de ikke.

Du får heller ingen effekt, hvis du bruger dem de forkerte steder i haven. Medmindre du behandler hele haven, skal nematoderne bruges de steder, hvor der er flest snegle. Det er også vigtigt at dosis er tilstrækkelig høj.

Nematoder tåler ikke udtørring

Hvis du følger vejledningen på pakken, skal du røre nematoderne op i vand og fordele dem i haven med en vandkande.

Nematoderne tåler ikke udtørring, så det er bedst at gøre det i en periode med regn. Medmindre det regner meget, skal du vande før og efter, at du har fordelt nematoderne, så de kommer ned i fugtig jord.

Supplér med andre metoder

Hvis du følger vejledningen rækker en pakke Nemaslug med 12 millioner nematoder til 40 kvadratmeter. De fleste haver er langt større, så det vil være dyrt at købe nematoder nok til, at de kan vandes ud i hele haven i tilstrækkelig høj koncentration.

I stedet kan du vande dem ud de steder, hvor sneglene foretrækker at være fx i fugtige og skyggefulde områder, og så bekæmpe snegle med andre metoder i den øvrige del af haven. Du kan fx supplere brugen af nematoder med at bekæmpe snegle manuelt og/eller med sneglekorn, der indeholder jernfosfat.

Hvis dine naboer ikke bekæmper snegle, vil nye snegle vandre ind i din have, medmindre den er spærret helt af med et sneglehegn. Hvis der er gode betingelser for snegle i din have, vil det kræve en vedvarende indsats at holde bestanden af dræbersnegle nede på et tåleligt niveau, og du vil formentlig aldrig slippe af med alle dræbersnegle. 

Brug døde snegle som lokkemad

De helt små dræbersnegle, som har overvintret og bliver aktive i det tidlige forår, bevæger sig ikke ret langt væk fra det sted, hvor de gemmer sig i dagtimerne, men i april-maj har de vokset sig større og begynder at bevæge sig over større afstande.

Fra det tidspunkt og resten af sommeren, kan du bruge en metode, som er udviklet i Norge, og som kaldes ”kannibalmetoden”. Den bruges meget i private norske haver.

Sådan gør de i Norge:

  • Tilsæt 1-2 teskefulde Nemaslug til 1 liter lunkent vand (ikke over 20 grader). Brug fx en tom mælkekarton. Lad det stå i mindst 1 time, og rør godt rundt. Rør igen, før blandingen bruges, for noget af pulveres vil synke til bunds. Undgå at stille blandingen i direkte sollys.
  • Gå på sneglejagt, og fang så mange dræbersnegle, som du orker. Klip dem over efterhånden, så de ikke stikker af. 
  • Hæld nematoderne over de døde snegle og lad det stå i 5-10 minutter.
  • Læg små skefulde af blandingen ud de steder i haven, hvor du plejer at finde mange snegle. Nematoderne tåler ikke udtørring, og sneglene er mest aktive om natten, så det er bedst at lægge blandingen ud om aftenen. 
  • I løbet af natten, vil grådige artsfæller samles om de døde snegle, og blive de inficeret med nematoder.
  • Gentag behandlingen jævnligt, og få også gerne naboerne til at bruge samme metode.

Erfaringer fra Norge

Dræbersneglen har bredt sig til nord for polarcirklen, og den gør stor skade både i haver, i landbruget og i naturen i kølige og regnfulde dele af Norge. Flere norske kommuner udleverer derfor nematoder til alle husstande og opfordrer borgerne til at gå sammen om at bekæmpe sneglene.

Der findes flere varianter af kannibalmetoden. Nogle rører nematoderne op i vørterøl, en slags mørk hvidtøl uden alkohol. Andre blander havregryn eller andre lokkemidler i opløsningen. Vi har ikke fundet videnskabelige beviser for, at nematoderne kan inficere via sneglens fordøjelsessystem. Derfor anbefaler vi udvanding i afgrænsede dele af haven samt udlægning af lokkemad.  

Kritikpunkter

Brugen af nematoder mod snegle kritiseres på to punkter. Nogle mener, at effekten er så ringe, at Nemaslug ikke er pengene værd. Andre mener, at der er for stor effekt af nematoderne. De mener, at brugen af nematoder kan reducere bestanden af både dræbersnegle og hjemmehørende sneglearter så meget, at de naturlige fødekæder og kredsløb påvirkes negativt.

Det er meget vanskeligt at give en præcis vurdering af effekten af at bruge nematoder mod dræbersnegle i en privat have:

  1. Dels afhænger antallet af snegle af mange forskellige faktorer, heriblandt havens jordbundsforhold og plantesammensætning og vejret.
     
  2. Dels vil effekten afhænge af, hvornår og hvordan man bruger nematoderne, og om man behandler hele haven eller kun de områder, hvor der er flest snegle. 

Hvor godt virker nematoder mod dræbersnegle?

Nemaslug er udviklet for mange år siden med henblik på bekæmpelse af de små nøgne sneglearter, som kan være alvorlige skadedyr især på grøntsagsafgrøder. Disse små nøgne snegle er hjemmehørende i modsætning til dræbersneglen, som er indslæbt og regnes for at være en invasiv art.

Der findes kun få videnskabelige undersøgelser af effekten af at bruge nematoder mod dræbersnegle, og der er blandede resultater. Der rapporteres om tydelig effekt på små snegle, men om ringe eller ingen effekt på store snegle.

I et norsk universitetsspeciale fra 2014 nævnes det, at flere private haveejere har observeret god effekt på store snegle. Det forklares med, at de kan have brugt en højere dosis end anbefalet fra producenten, eller at målrettet brug af lokkemad kan øge effekten.

Min egne erfaringer med nematoder

Først på sommeren 2016 prøvede jeg nematoder i mine egne to haver: en sommerhushave med sandjord og urtehave og en parcelhushave med fugtig lerjord og frodige staudebede.

Jeg rørte nematoderne op i vand, som beskrevet i vejledningen på pakken, men fordelte opløsningen på et mindre areal end de 40 m2. Jeg brugte altså en ret høj dosis på strategiske steder, fx rabarberbedet, et fugtigt område med skygge og tæt bunddække, i en gruppe iris, der plejede at blive ædt, og i en åben kompostbunke med grønt køkkenaffald, hvor dræbersneglene plejede at samles i stort tal. 

Resten af sommeren var der meget få dræbersnegle især i sommerhushaven, men det kan der være mange forklaringer på. På den åbne kompostbunke var der ikke længere "sneglekomsammen", og jeg gætter på, der skete en løbende opformering af nematoder på nytilkomne snegle, der blev tiltrukket af det grønne køkkenaffald. Når jeg en sjælden gang så en dræbersnegl i sommerhushaven, havde den som regel tydelige symptomer på infektion. 

I foråret 2017 var der betydeligt færre snegle i begge mine haver end i 2014 og 2015. Det kan skyldes, at bestanden blev reduceret kraftigt i 2016, men det kolde, tørre forår har sikkert været en medvirkende årsag. Ingen af mine naboer bekæmper snegle, og det er derfor ingen overraskelse, at nye dræbersnegle vandrede ind fra nabohaverne, så snart der kom regn.

Det britiske haveselskab RHS er i gang med en systematisk undersøgelse, hvor effekten af forskellige sneglebekæmpelsesmetoder sammenlignes. Indtil vi ser resultaterne af disse forsøg, må vi nøjes med at sammenholde eksisterende viden med subjektive oplevelser og observationer.

For nyligt inviterede producenten af Nemaslug en gruppe havefaglige personer, heriblandt mig, til England for at se produktionen af nematoder. Jeg takkede ja for at få mere viden. Efter at have set dræbersnegle, der var inficeret med nematoder, i mikroskop var jeg ikke i tvivl om, at nematoderne kan dræbe selv store dræbersnegle, men der er selvfølgelig forskel på laboratorieforhold og forholdene i en have.

Er der negative sideeffekter af nematoder?

Den nematodeart, som produktet Nemaslug indeholder, kan inficere flere nøgne sneglearter, men der vil fortsat være naturligt forekommende nøgne snegle i de dele af haven, som ikke behandles.

Det kan ikke udelukkes, at også snegle med hus kan inficeres, men videnskabelige undersøgelser tyder på, at det forekommer sjældent. Dels har nematoderne svært ved at trænge ind i snegle med hus, og dels opholder disse snegle sig ikke i særlig høj grad de steder, hvor nematoderne trives.

Pindsvin og andre dyr tager ikke skade af at spise snegle, der er inficeret med nematoder, for den art af nematoder, der er i Nemaslug, inficerer kun snegle. 

Vigtigt at bekæmpe dræbersnegle

Masseforekomst af dræbersnegle er ikke kun en plage for haveejere. Det går også hårdt ud over visse arter i naturen, fx truede orkideer, og hjemmehørende sneglearter som den sorte skovsnegl bliver tilsyneladende fortrængt.

Der er sågar eksempler på, at dræbersnegle går på rov i fuglereder, der er placeret på jorden eller i lavt krat. Der er bl.a. observeret angreb på levende unger af flere arter af sangfugle. Det er altså ikke uden negative konsekvenser for naturen, at dræbersneglen har fået lov til at sprede sig over det meste af Europa, og det bør vi have i tankerne, når der kommer andre invasive arter. 

Denne artikel vil løbende blive opdateret i takt med, at der kommer nye forskningsresultater og erfaringer på området.

Biologisk bekæmpelse

I Haveselskabets webshop kan dui sæsonen for bekæmpelse købe (med forbehold for udsolgt)  nematoder til biologisk bekæmpelse af dræbersnegle. Der er 2 størrelser - en til 20 m2 og en til 40 m2. Sæson for bekæmpelse er april til oktober.