Gå til hovedindhold
Foto: Pxhere.com
Foto: Pxhere.com
Artikel - Om Haveselskabet

Støt blomster og bier på Ærø

Støt projektet "Blomstrende Ærø" med 200 kr. via mobilepay på nummer 29 44 00 04. Du kan også støtte ved en bankoverførsel og har mulighed for at trække beløbet fra i skat.
Haveselskabet - 
21. marts 2018

Ærø er kendt for sin smukke natur, men naturens udvikling går i den forkerte retning. Størstedelen af øens areal er opdyrket, mange af blomsterne er forsvundet, og de sommerfugle, bier og fugle mm., som mange sætter så stor pris på, har det skidt. 

Derfor har en gruppe ildsjæle på Ærø taget initiativ til at forbedre biodiversiteten på øen til gavn for insekter, fugle og sommerfugle. De samarbejder med private lodsejere, der stiller arealer til rådighed, hvor der skal dyrkes flerårige og hjemmehørende blomster til glæde for insekterne.

Men de har brug for penge til at klargøre jorden og til indkøb af frøblandinger. Det vil Haveselskabet gerne støtte, men vi kan ikke gøre det uden din hjælp. 

Sådan støtter du Blomstrende Ærø

Støt med 200 kr. – enten via mobilepay på nummer 29 44 00 04 eller på konto 2228-7563587037 i Nordea, mærk venligst din indbetaling: “Ærø”. 

Eller giv dit bidrag til den gode sag her

Du kan trække beløbet fra på selvangivelsen, hvis du opgiver dit cpr-nummer i blanketten her

Vi samler ind i hele 2018, eller indtil vi har indsamlet 20.000 kr. Haveselskabet fordobler det indsamlede beløb op og giver det hele ubeskåret til projektet. Vi takker for hvert et bidrag og følger naturligvis op på projektet i 2019.

Mere om projektet

Ærø er kendt for sin smukke natur, men naturens udvikling går i den forkerte retning. Der er ikke længere blomstrende ukrudt på markerne, og der er langt færre vilde blomster i læhegn, grøfter og vejkanter end for blot få år siden.

Uden ukrudt er en kornmark som en ørken for et insekt, og når sejlivede og tætte græstuer har erstattet blomster som blåhat og liden klokke på de uopdyrkede arealer, er der hverken nektar eller pollen til insekterne. Deres livsgrundlag er forsvundet, og med tabet af insekterne forsvinder også livsgrundlaget for de fugle, padder og pattedyr, som lever af dem. Kort sagt: Biodiversiteten truet.

En gruppe ildsjæle på Ærø vil gøre noget ved dette. De har taget initiativ til at forbedre livsgrundlaget for de vilde dyr på øen. Der skal være føde og levesteder for mange forskellige arter af fugle, pattedyr, padder, insekter og andre smådyr.

Ildsjælene samarbejder med private lodsejere, der stiller arealer til rådighed, hvor der skal vokse flerårige, blomstrende planter, der er hjemmehørende i den danske natur og derfor tilpasset dyrelivet. Projektet sker desuden i dialog med kommunens tekniske forvaltning og en lokal naturvejleder.

Haveselskabet er en almennyttig forening. Det betyder, at vi hvert år gennemfører indsamlinger til almennyttige projekter. For at leve op til kravene som almennyttig forening skal donationerne til vores projekter være minimum 200 kr.

Få magasinet HAVEN i oktober

Stort tema om vindyrkning i danske haver. Få 5 numre af HAVEN . Kun 345 kr.