Gå til hovedindhold
Artikel - Nyhed

Brugen af Roundup lakker mod enden

Kommissionen fik ikke opbakning fra flertal i EU-landene til ny 10-årig periode med brugen af glysofat til ukrudtsbekæmpelse.
Charlotte Garby - 
26. oktober 2017

Brugen af Roundup, eller nærmere betegnet stoffet glyfosat, lakker mod enden. EU-Kommissionen fremlagde onsdag den 25. oktober forslag til endnu en 10-årig forlængelse og godkendelse af glyfosat til ukrudtsbekæmpelse, men blev nedstemt.

Danmark stemte for en forlængelse, mens blandt andre Sverige, Frankrig, Østrig stemte imod. Det var varslet, at Tyskland også ville stemme for, men resultatet blev en blank stemme.

Hvorom alt er, blev Kommissionen sendt tilbage til arbejdsværelset med opgaven om at finde en ny løsning, og vi må forvente, at det højest sandsynligt er første skridt på vejen mod et regulært forbud eller i det mindste en væsentlig ændring af reglerne omkring brugen af glyfosat.

I første omgang kan man forestille sig en kommende godkendelse af brugen afkortes betydeligt til kun at gælde for en meget kort årrække.

EU-Parlamentet stemte for en total udfasning af glyfosat frem mod 2022.

Fakta om glyfosat

Meget forenklet beskrevet anvendes glyfosat af landbruget som ukrudtsmiddel, der renser de store landbrugsarealer for alt andet end den afgrøde, der skal høstes. På den måde optimerer de på arealernes dyrkningsintensitet.

På verdensplan dyrkes også genmodificerede afgrøder, som er resistente overfor glyfosat, men dette er ikke et aktuelt emne i Danmark, da vi ikke dyrker GMO-afgrøder til konsum.

Forskerne diskuterer ihærdigt i hvilken grad glyfosat er farligt for det omkringliggende miljø og for mennesker. Der er udmeldinger om, at glyfosat er giftigt på samme niveau som rødvin og højest sandsynligt er kræftfremkaldende.

Det mener Haveselskabet

Hvilken løsning landbruget finder på fremtidens produktion af fødevarer til en jordklode med voksende befolkning, er heldigvis ikke Haveselskabets ærinde. Men der kan ingen tvivl være om, at der skal arbejdes mod brugen af metoder, som ikke kræver tilførsel af pesticider til vores omkringliggende miljø.

Vores ærinde er at tænke i, hvorvidt det på nogen måde giver mening, at havedyrkning skal kombineres med brugen af gift. Her kan der heller ingen tvivl herske.

Som haveejere støtter vi ikke op om brugen af gift til dyrkning af vores grønne uderum. For haveejerne må det være en selvfølge, at brugen af gift ikke hører hjemme sammen med havedyrkning.

Danmark har over de seneste år flyttet sig meget, hvad angår udbuddet og privates brugen af pesticider. Heldigvis ser det ud til, at det er en bevægelse som fortsætter.

Den nuværende godkendelse af stoffet glyfosat udløber i december. 

Læs f.eks. mere på:   https://www.information.dk/udland/2017/07/californien-kan-roundup-give-kraeft-kan-eu

Giv HAVEN som julegave

Giv 10 eller 5 numre numre af magasinet HAVEN. Så sender vi en ekstra julegave med.
Luk

Find din afdeling

Vælg et område på kortet
Tilbage til alle afdelinger

Vælg afdeling eller kreds