Gå til hovedindhold
Artikel for alle

Få flere bier i haven

Bier har en vigtig rolle i haven, men nogle gange mangler der tilstrækkeligt med mad eller levesteder til vores flittige venner. Se, hvad du som haveejer kan gøre for at tiltrække bierne.
Gusta Clasen - 

Flere bier i haven betyder flere og større frugter og bær til både mennesker og fugle. Bier er nemlig vigtige for bestøvningen af frugttræer og bærbuske. 

Plant gode biplanter

Du kan tiltrække mange bier til haven ved at plante biplanter med et højt indhold af pollen og nektar. Bærbuske som solbær, ribs, blåbær og stikkelsbær er gode, og det samme gælder mange krydderurter som mynte, merian, purløg, timian og lavendel.

Jordbi i solbærblomst. Foto: Magnus Gammelgaard.
Jordbi i solbærblomst. Foto: Magnus Gammelgaard.

Det vigtigt, at der er noget, der blomstrer både tidligt og sent på året. Der er mange bier i påskeklokker og nyserod, som blomstrer tidligt på foråret. Pil er en anden god og tidlig biplante.

Et lindetræe er også en fin biplante. Det kan man opleve ved at stille dig under et lindetræ, når det blomstrer i juni-juli. Så kan man høre, at hele træet summer. Det samme med Mirabelle. Også mange ukrudtsplanter tiltrækker mange bier. Så det kan være en trøst, hvis der er mange vorterod, hvidkløver eller mælkebøtter i din græsplæne.

Hjælp bierne igennem vinteren

Det er ikke alle bier, der bygger kuber ligesom honningbier. Humlebier og andre enlige bier bor for eksempel i huller i jorden mellem sten eller i visne plantestængler og hule træstammer.

Disse bier kan du hjælpe ved at sørge for, at der er egnede steder, hvor de kan bygge bo, og hvor de kan overvintre i ly for kulden om vinteren. Det er en god idé med en kvasbunke, og stensætninger er også rigtigt gode. Her kan mange solitære bier have deres bo.

Det er vigtigt ikke at rydde for pænt op i haven. Jo mere steril en have er, desto mindre liv er der. Men du kan kompensere ved at bygge et bibo af hule bambusrør til bierne, hvis din have er meget pæn og ryddelig.

Jordbær i stikkelsbær. Foto: Magnus Gammelgaard.
Jordbi på stikkelsbær. Foto: Magnus Gammelgaard.

Sådan får du flere bier i din have

  • Plant bivenlige planter med masser af nektar og pollen.
  • Sørg for, at der er planter, der blomstrer hele året, også tidligt forår og sent på efteråret.
  • Undgå at rydde for grundigt op i haven. Nogle arter af bier overvintrer i visne stængler, kvasbunker, stensætninger, i hule træer og mellem sten.
  • Byg et bo til bier fx af bambusrør eller andre planter med hule stængler, som bierne kan kravle ind i.
  • Sørg for vand i haven i form af en dam, et fuglebad el.lign.
  • Undgå at sprøjte med insektgifte.