Gå til hovedindhold
Skade på tomatplante fra flydende organisk gødning med rest af clopyralid Foto:Bodil Damgaard
Artikel for alle

FAQ om clopyralid i organisk flydende gødning

Mange medlemmer har henvendt sig til Haveselskabets Rådgivning med spørgsmål omkring rester af clopyralid i organiske flydende gødninger. Vi bringer her de mest stillede spørgsmål med besvarelse.
Haveselskabets Rådgivning og Magnus Gammelgaard - 
27. april 2021

I skriver i jeres artikel vedr. clopyralid i flydende organiske gødninger, at det skadelige stof ophobes i jorden. Betyder det, at jeg skal fjerne al jorden og skaffe mig af med den som forurenet jord? 
Svar:
Nej, det behøver du ikke. Clopyralid er nedbrydeligt i jorden, omend det sker langsomt, i forhold til mange andre ukrudtsmidler. Alligevel vil jordens mikroorganismer med tiden nedbryde stoffet. I litteraturen angives en gennemsnitlig halveringstid på 1-2 måneder i jord, men halveringstiden kan være helt op til et år afhængigt af jordtype og andre forhold.
Hvis du bevarer jorden, vil du stadig trods rester af clopyralid kunne dyrke f.eks. kål, rødbeder eller jordbær.

Kan jeg ikke bruge den jord, jeg dyrkede mine grøntsager i sidste år, hvis jeg har gødet med en af de nævnte flydende gødninger?
Svar:
Se svar ovenfor.

Kan jeg gøre noget for at mindske ophobningen i jorden?
Svar:
Gode forhold for jordens mikroorganismer er en løs, fugtig og iltrig jord, hvilket betyder hurtig nedbrydning af clopyralid.

Hvor længe kan jeg forvente, at de skadelige stoffer vil være i min jord?
Svar:
I følge litteraturen er mængden af Clopyralid i jorden halveret i gennemsnit efter 1 - 2 måneder afhængig af jordtype, temperatur og jordens beskaffenhed. 

I forhold til risiko for at skade mine tomatplanter med clopyralid, er der da forskel på om jeg dyrker i plantesække eller direkte i jorden?
Svar:
Vi har en klar forventning om, at skaderne er større, hvis du dyrker i plantesække og det viser sig, at der er rester af clopyralid i den anvendte gødning. Det skyldes, at clopyralid i så fald vil ophobes i selve plantesækken, som sin natur er et lukket system. Planter du direkte i jorden, hvor der alt andet lige må forventes et større mikroliv, vil clopyralid sandsynligvis hurtigere blive omsat af jordens mikroorganismer og blive vandet ud.

Kan jeg hælde jorden på komposten?
Svar:
Du kan sagtens hælde jorden på komposten, hvor der er gode forhold for jordens mikroorganismer. Her bliver den også blandet med andet materiale og koncentrationen bliver fortyndet.

I sidste sæson spiste vi af de afgrøder vi dyrkede i jorden. Vores børn og børnebørn spiste også af dem. Har vi indtaget skadelige stoffer?
Svar:
Selv om man har brugt flydende gødninger med højt indhold af clopyralid vil koncentrationen i afgrøderne være meget lav og absolut ikke sundhedsskadelig.

Jeg har brugt gødningen i min have, til stauder, buske og træer. Har min jord og mine planter taget skade?
Svar:
Nej, din jord har ikke taget skade. Det er kun meget følsomme afgrøder, der kan påvirkes af ukrudtsmidlet clopyralid.

Jeg har spredt jorden fra mit drivhus i haven, efter drivhussæsonens afslutning i efteråret. Har min jord og mine planter i haven tage skade?
Svar:
Nej, der er ingen fare for dine øvrige planter i haven, selv om du har spredt jorden ud her fra dit drivhus.

Jeg har stadig rester stående af de gødninger I har undersøgt. Hvordan skiller jeg mig af med dem?
Svar:
Du kan aflevere dine rester på genbrugspladsen. De ansatte på stedet kan vejlede dig til, hvor du skal stille dem.

Jeg har hørt, at producenternes egne undersøgelser ikke stemmer overens med de undersøgelser I har fået lavet. Hvordan kan det være?
Svar:
Der findes forskellige analysemetoder når man skal finde rester af f.eks. ukrudtsmidler. De fleste firmaer anvender en standardanalysemetode, de samme som anvendes til at spore rester i vand, og i frugt og grøntsager. Disse er ikke følsomme nok når det drejer sig om rester i plantebaserede gødninger. Haveselskabet har anvendt et laboratorie, hvor man i prøveforberedelsen anvender en metode, der netop udtrækker clopyralid og aminopyralid, så de kan adskilles fra andre stoffer.    

Kan I anbefale et alternativ til gødning, som jeg kan være sikker på, ikke indeholder disse skadelige stoffer?
Svar:
Haveselskabet har kun undersøgt de produkter, som fremgår af artiklen, og som vi ifølge haveejere, er blevet gjort opmærksom på, har medført planteskader. Der findes andre organiske flydende gødninger på markedet, som ifølge producenterne ikke er baseret på den vinasse, som har været årsag til indholdet af clopyralid i de produkter, vi har undersøgt. Der findes også produkter, som har ø-mærket, hvilket stiller skrappere krav til det organiske materiale de har anvendt. Som sagt har vi kun undersøgt de nævnte gødninger, og vi kan derfor ikke udtale os om de øvrige. Der findes alternativer til organisk flydende gødning, fx de ikke plantebaserede gødninger (de såkaldte mineralgødninger). De kan købes i flydende form eller på pulverform til opblanding i vand. Derudover findes også fast gødning, som enten fås som ren NPK eller som organiske gødningskugler. Det kan være svært som forbruger at aflæse om en gødning er produceret på grundlag af planter eller ej. Er du i tvivl, anbefaler vi, at du spørger i forretningen eller hos producenten.

 

Annonce

Kom med til Cph Garden 2022

Fra den 30. juni til 3. juli bliver du igen inviteret til Danmarks største haveshow: Haveselskabets Cph Garden i Ballerup. 4 dage med over 100 forskellige foredrag, 8 unikke showhaver designet af udvalgte havedesignere til lejligheden, haveoplevelser, skønne stande og meget mere. Når billetten er købt, er der gratis adgang til alle foredrag.