Gå til hovedindhold
Foto: Flickr
Artikel for alle

Gøder du (også) din have for meget?

Analyser af jordprøver fra Haveselskabets medlemmer viser igen i år, at overgødning er et udbredt problem. Vi har en misforstået ide om, at vores haver konstant mangler gødning, siger eksperten bag undersøgelsen, som også forklarer, hvor i haven, der faktisk er brug for gødning.
Morten Linnemann - 
15. april 2020

Man vil gøre det så godt for sine planter som muligt. De skal vandes, plejes og ikke mindst gødes. Men ifølge Bente Mortensen, der er hortonom og ekspert i jord og gødning, er overgødning et udbredt problem.

- Vi kan se på analyserne af de jordprøver, som Haveselskabets medlemmer sender ind, at overgødning faktisk er et større problem, end at folk gøder for lidt. Og for meget gødning kan føre til mistrivsel hos planterne, præcis som undergødning kan, siger hun.

Konkret er der ud af dette års 66 prøver kun 2 prøver, hvor jorden mangler både fosfor og kalium og derudover 2 prøver hvor jorden mangler kalium og 4 prøver hvor jorden mangler magnesium. Dert svarer til, at i 58 prøver ud af de 66, behøver jorden ikke at få tilsat nye gødning.

Giver ekstra gødning

Bente Mortensen mener, at mange haveejere har en misforstået opfattelse af, hvor meget gødning almindelige planter i haven har brug for. Derfor kommer de til at give for meget. Problemet opstår fx, når haveejerne både lægger et lag kompost ud ved planterne, og så giver de derudover noget købt gødning, måske endda flere gange i løbet af sæsonen. En af de faktorer som mange, ifølge Bente Mortensen, overser, er at jorden i forvejen indeholder en god del organisk stof fx døde plantedele, insekter og mikroorganismer, der løbende omsættes og bliver til næring til planterne. En anden er, at lerjord holder godt på næringsstofferne og som regel i udgangspunktet indeholder rigeligt med næring til almindelige haveplanter.

- De fleste af os haveejere, har en have på lerjord, og her kan man godt gå ud fra, at der ikke mangler gødning til buske, træer og græsplæne, siger hun og tilføjer. - Husk, at træerne i skoven ikke løbende får tilført gødning, og alligevel vokser de sig store år efter år.

Vi har bedt Bente Mortensen fremhæve de situationer, hvor gødning kan være nødvendigt, og der hvor det normalt ikke er nødvendigt:

Her kan det være nødvendigt at gøde:

1 Køkkenhaven

Køkkenhaven er en intensiv dyrkningsform, hvor man dyrker planter, der kræver en del næring for at vokse sig store, og så fjerner man jo planterne fra haven, når man høster og dermed fjerner man også næringen. Derfor er det ofte nødvendigt at give jorden ny gødning i køkkenhaven hvert år. Det samme gælder i drivhuset.

2 Sandet jord

Har man en sandet jord i haven, vil jorden naturligt være mere næringsfattig, fordi næringsstoffer lettere vaskes ud. Her kan det være nødvendigt at gøde, og det er en god ide at anvende kompost, som både indeholder gødning og samtidig holder bedre på vandet. Derfor er det heller ikke en god ide på en sandet jord at fjerne græsafklippet fra plænen, efter man har slået græs, for man tager næring væk fra plænen på den måde.

3 Krukker

Planter i krukker, potter og altankasser har ofte også brug for lidt gødning gennem sæsonen, simpelthen fordi de ikke kan sende deres rødder ned og finde næring, men må nøjes med det, der findes i den begrænsede mængde jord i krukken.

Her er det normalt ikke nødvendigt at gøde

Har man muldjord eller lerjord i haven, er der i udgangspunktet en del organisk stof og næring i jorden. Staudebedet, buske, hække og græsplæne har derfor normalt ikke brug for en hel masse gødning for at trives. Og selv når det gælder roserne, skal man passe på, at man ikke giver for meget. Faktisk har analyser af jordprøver fra Haveselskabets medlemmer vist, at netop rosenbedet oftest var overgødet. Bente Mortensen giver følgende anbefaling:

- Giv et par cm almindelig kompost til dine haveplanter, fx fra din egen kompostbunke. Det er rigeligt til de fleste planter. Det kan dog være nødvendigt at supplere med lidt kvælstof (N) fx i form af kalksalpeter eller blodmel.

Hold også igen med kalk

Også når det gælder kalk til jorden maner Bente Mortensen til besindighed.

- Jeg har sagt det i mange år - lad nu være at bruge alt den kalk, med mindre, at du ved med sikkerhed, at pH i din jord er under ca. 5,5. Ofte bliver der kalket uden grund og man skal huske, at ved et højt pH, som kalkning medfører, svækkes planternes evne til at optage en række vigtige næringsstoffer fra jorden, siger hun.

Ud af årets 66 jordprøver fra Haveselskabets medlemmer, var der i 7 tilfælde brug for at kalke jorden, og det var primært på de sandede jorde.

 

 

 

 

Annonce

Få magasinet HAVEN

Magasinet HAVEN giver masser af inspiration, viden og nyttige tips. Prisen er 345 kr. for 5 numre eller 630 kr. for 10 numre. Sammen med magasinet følger et medlemskab af Haveselskabet og mange fordele.