Menu

Vis alle

0 resultater

Havestof

0 resultater

Arrangementer

0 resultater

Shop

0 resultater

Åbne haver

0 resultater

Liste visning

Gitter visning

Du skal indtaste minimum 3 tegn for at se resultater

Her kan du søge i hele vores katalog af artikler, arrangementer, produkter og åbne haver.

Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere

Hvad er permakultur?

Permakultur handler om at dyrke spiselige afgrøder på en bæredygtig måde.

Permakultur betyder vedvarende kulturerOrdet kommer af det engelske ord permaculture, som er en forkortelse af Permanent Agriculture. 

Kort fortalt går permakultur ud på at dyrke sine egne fødevarer på en bæredygtig måde. Det vil sige, at man stort set kun bruger vedvarende resurser som sollys, regn og vind samt planter og dyr. Det betyder også, at man så vidt muligt undgår at bruge fossilt brændsel, for eksempel ved at ikke at transportere grøntsagerne, ved at lade havefræseren stå og i det hele taget undlade at købe en masse produceret havegrej.

Grøntsager dyrket lokalt

Permakultur tager den økologiske dyrkning et skridt videre. For permakulturens tilhængere er målet at dyrke grøntsager og andre fødevarer, som er bæredygtige, når man ser på processen i sin helhed. Det er ikke godt nok, at grøntsagerne er dyrket uden brug af kunstgødning og sprøjtemidler. Der skal også spares mest muligt på brændstoffet, både til maskiner og transport. Derfor er et af de vigtigste principper i permakulturen, at grøntsagerne skal dyrkes lokalt hos dem, der skal spise dem. Det vil sige i villahaver, i kolonihaver og på tage, altaner og i byernes baggårde.

Stor høst med lille indsats

Men ikke nok med det. Det dur heller ikke at erstatte maskinkraften med hårdt fysisk arbejde, som slider på de mennesker, der dyrker grøntsagerne. Ifølge permakulturens grundprincipper er det bedre at høste 40 kg kartofler med blot en eftermiddags arbejde uden brug af kemikalier og kunstgødning, end at høste 200 kg kartofler på samme areal ved at bruge dobbeltgravning, ukrudtslugning, vanding og kunstgødning. Man skal høste højest muligt udbytte med mindst mulig energi- og resurseforbrug.

Du kan læse mere om permakultur i magasinet Haven nr. 1/2, 2014.