Menu

Vis alle

0 resultater

Havestof

0 resultater

Arrangementer

0 resultater

Shop

0 resultater

Åbne haver

0 resultater

Liste visning

Gitter visning

Du skal indtaste minimum 3 tegn for at se resultater

Her kan du søge i hele vores katalog af artikler, arrangementer, produkter og åbne haver.

Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere

Skyrækker angrebet af honningsvamp

En af skyrækkerne, Ailanthus altissima, i Haveselskabets Have på Frederiksberg er angrebet af honningsvamp, hvilket i sidste instans kan betyde træets død.

Skyrækkeren i Haveselskabets Have på  Frederiksberg er angrebet af den art af honningsvamp, der kaldes køllestokket honningsvamp, Armillaria lutea/A. gallica. Denne honningsvampart er ikke ualmindelig på løvtræer – sjældnere nåletræer – i haver og parker. Den lever i veddet, som gennemvokses og nedbrydes.

Et angreb af honningsvamp kan identificeres på tre forskellige måder:

  1. Ud fra frugtlegemerne i sensommeren eller efteråret.
  2. Ud fra det hvide mycelium (samling af svampetråde, hyfer) under barken
  3. Ud fra de karakteristiske sorte hyfestrenge, som kaldes rhizomorfer.

I sidste ende kan træet dø, når svampen har dræbt kambiet (vækstlaget mellem ved og bark), og når styrken i veddet er forsvundet, kan det angrebne træ bryde sammen. Svampen kan vokse flere meter op i træet. Den kan også kolonisere de større rødder, hvorved træets stabilitet bliver nedsat.

De smukke frugtlegemer udvikles først på selve træet, når træet er døende, og veddet er kraftigt nedbrudt. Men somme tider kan man se små grupper af frugtlegemer et stykke fra træet, hvor svampen har spist en svækket rod, for eksempel hvis man har gravet rødder over.

Svampens mycelium og rhizomorfer spreder sig under barken og ses især tydeligt nede ved basis af stammen. 

Køllestokket honningsvamp angriber dog kun træer, der i forvejen er svækkede – for eksempel ved barkskader – eller gamle, udtjente træer. Så man behøver ikke være så vældig bekymret for omkringstående træer, hvis de er i god sundhedstilstand.

Hvis man har mistanke om, at et træ i haven er angrebet af en vednedbrydende svamp som honningsvamp, kan man kontakte en ”trædoktor”, som man kan finde på nettet, inden man går i panik og straks fælder træet. Han/hun kan tage nogle målinger af træets tilstand og rådgive om det videre forløb.

Gartnerne i Haveselskabets Have har netop haft besøg af en sådan trædoktor, Ole Sejr Jakobsen fra Skov & Landskab, Københavns Universitet, som vil komme igen og foretage rådmåling af træet. Han har dømt skyrækkeren færdig, og træet skal derfor fældes i løbet af vinteren. Men inden fældning er det interessant at se på, hvor hård svampen har været ved træet, og hvor nedbrudt veddet er blevet. Vi følger op på Oles prøvetagning og resultaterne af rådmålingen, når der foreligger nyt.

 (Kilder: www.sl.life.ku.dk; Thomsen & Skov: Risikotræer.)