Gå til hovedindhold
Foto: Nina Ewald
Artikel for alle

Hegn i haven

Der findes vel næppe nogen have uden hegn eller hække. De er havens vægge, og ganske som husets mure og indre vægge tjener hegn og hække mange formål.
Tekst og foto: Nina Ewald - 
17. juli 2020

Med hegnet kan man omkranse sin grund og fortælle, at hertil går parcellen – og man kan skabe adskillelse til naboerne. Disse “ydervægge” er med til at sikre privatlivets fred. De hindrer nysgerrige blikke fra forbipasserende og fra nabohuse og -haver, ligesom de kan være med til at skærme for en trist udsigt. Et hegn mod vejen hindrer ligeledes, at små børn og husdyr kan løbe ud.

Kært barn har mange navne, men i det følgende kalder vi dem allesammen for “hegn”. Fælles for dem er, at de er bygget af “døde” materialer, først og fremmest træ, metal og mursten, og det er dem, denne artikel handler om. 

Et hegn i tråd med omgivelserne

Når man står over for at skulle etablere et hegn, er det godt at overveje, hvilken type man skal vælge, så det passer til området som helhed og til huset i særdeleshed. Måske skal man fravælge et højt stakit eller plankeværk i forhaven, hvis resten af kvarteret har helt åbne forhaver. Bor man på landet, skal det hegn, der omkranser haven, måske være en tæt bevoksning, som danner en glidende overgang til det omkringliggende landskab. Bor man derimod et sted med meget trafikstøj, er et højt hegn og fyldig beplantning en god, lyddæmpende løsning.

 Selvom et raftehegn er kønt i sig selv, giver det alligevel ekstra liv med grønt omkring. Her i form af en ‘Westerland’-rose og fire kasseklippede buksbom.
Selvom et raftehegn er kønt i sig selv, giver det alligevel ekstra liv med grønt omkring. Her i form af en ‘Westerland’-rose og fire kasseklippede buksbom.

Skab intime rum, og skjul en øjebæ

Man kan også placere hegn forskellige steder inde i selve haven, som en slags indre skillevægge. Med dem kan man skabe rum og opdele grunden i flere afsnit, og de kan omslutte et område, så det bliver mere intimt og hyggeligt. 

Et hegn kan også skjule grimme ting, som for eksempel affaldsstativer, og de kan skabe læ omkring terrasser og andre steder, hvor man typisk opholder sig meget. En anden måde at bruge dem på er som et visuelt trick, for eksempel som baggrund for noget, man gerne vil fremhæve. Der er altså masser af gode grunde til at bygge hegn og på den måde give haven et nyt design. 

Pift hegnet op 

Måske overvejer man at opføre et eller flere helt nye hegn i eller omkring haven – måske har man en ældre have, hvor der allerede er flere af slagsen. I begge tilfælde kan man med nogle forholdsvis enkle midler få hegnene til at fremstå frodige og få dem til at passe bedre til havens stil og farveholdning. Et hegn, der er helt bart, virker nemt som et kedeligt fremmedelement i de grønne omgivelser. Og et ældre hegn, som var smukt som nyt, trænger måske til at blive frisket op efter at have været udsat for vind og vejr i nogle år.

Grønt blender diskret ind. Et ældre plankeværk er blevet frisket op med en mørkegrøn farve, som falder flot ind i havens beplantning og fremhæver de gule nuancer, så hele området smelter sammen til en smuk helhed.
Grønt blender diskret ind. Et ældre plankeværk er blevet frisket op med en mørkegrøn farve, som falder flot ind i havens beplantning og fremhæver de gule nuancer, så hele området smelter sammen til en smuk helhed.

 

Hvad siger hegnsloven?

Der gælder ganske bestemte regler, når man vil etablere et nyt hegn i skel mod vej eller nabo. Det gælder fx højde, placering og vedligeholdelse. Alt dette er beskrevet i hegnsloven.

Hvis hegnet derimod opføres mere end 1,75 meter fra skel, er det et såkaldt indre hegn, som ikke er omfattet af hegnsloven – og denne gælder i øvrigt ikke i Københavns Kommune. Her må du kontakte Center for bygninger i kommunen på 20 44 72 30/29 10 53 42. Til gengæld kan der være andre forhold, der spiller ind – specielle servitutter, lokalplaner og politivedtægter. Ud over det lovmæssige er det altid et godt første træk at tale med sine naboer og tage dem med på råd, før man går i gang. Et hegn mellem naboer er jo et fælles anliggende, og samtale fremmer forståelsen! 

Læs mere på hegnsloven.dk.

Her kan du læse mere 

Vil du læse mere om hegn og hække – hvordan de kan indgå i havens samlede helhed, og om egnede planter – kan vi anbefale følgende bøger:

Politikens store havebog, Jane Schul og Laila Sølager

Design din have, Birgitte Busch og Nina Ewald

Hvilken plante hvor, Jane Schul

Stedsegrønne til små og store haver, Ene Hougaard

Havens træer og buske, Lisbet Edinger Plum og Jane Schul

Buske & træer, Inger Palmstierna

Aschehougs bog om klematis og klatreplanter

Annonce