Gå til hovedindhold
Fra afdeling/kreds

Kompost

Forkæl din have Gratis kompost Vil du hjælpe planter, blomster og grøntsager godt på vej? Så hent gratis kompost på genbrugspladserne i Ulfborg, Vinderup og Holstebro.

Forkæl din have

Gratis kompost

Vil du hjælpe planter, blomster og grøntsager godt på vej? Så hent gratis kompost på genbrugspladserne i Ulfborg, Vinderup og Holstebro.

Hvad er komposten fremstillet af?

Komposten er fremstillet af grene og haveaffald og har således en langtidsvirkende mikronæring.

Kan komposten forbedre jordstrukturen?

Ved at tilføre havejorden kompost for­bedres både sand- og lerjord, hvorved planternes vækstvilkår forbedres.

Sandjordens evne til at tilbageholde vand og næringsstoffer forbedres. Lerjorden bliver mere porøs og lettere at arbejde med.

Hvor kan jeg anvende komposten?

Komposten er velegnet til jordforbedring overalt i haven.

  • i køkkenhaven
  • i blomsterhaven
  • omkring træer og buske
  • til vinterdækning (roser o.l.)

Komposten kan ligeledes anvendes i plantekummer o.l. Komposten anbefa­les blandet med 50% jord, sand eller spagnum da den ellers er for kraftig.

Hvor meget skal jeg bruge i min have?

Ved almindelig god havejord anbefales at vedligeholde muldlaget årligt med 2-5 cm. kompost, som ved gravning eller fræsning blandes med det øverste muldlag, men må også gerne ligge på jordoverfladen.

Skal jeg gøde min have?

Da komposten primært er et jordfor­bedringsmiddel, skal haven gødes som sædvanligt. God fornøjelse med havearbejdet!

Fakta on kompostindhold

Analyse foretaget af Eurofins Laboratorium 30.4.2019
pH: 7,7
Tørstof: 65 %
Glødetab: 26,0% af TS
Ledningsværdi: 4,1 10mS/cm
Rumvægt: 0,63 g/cm3
Gløderest: 4,0% af TS

Gødningsværdi
Vandopløselig kvælstof: 0,35 g/l
Total fosfor: 0,74 g/l
Kalium: 6000 mg/kg TS

Metalindhold
Bly: 15 mg/kg TS (80)
Cadmium: 0,29 mg/kg TS (1,2)
Kviksølv: 0,054 mg/kg TS (120)
Nikkel: 4,6 mg/kg TS (45)

Tallene i parentes er gældende grænseværdi.