Gå til hovedindhold
Fra afdeling/kreds

Om os og Haveselskabet

Haveselskabet Holstebro er en lokalafdeling under Nordvestjylland Afdeling som del af Haveselskabet. Vores formål er et inspirerende foreningsliv for haveglade mennesker. Betingelser for medlemskab af Haveselskabet

Formålet med vores kreds er at skabe et levende og inspirerende foreningsliv for haveglade mennesker.

Vi er ca. 350 medlemmer, vores medlemmer bor fortrinsvis i den gamle Holstebro Kommune. For et par år siden blev den tidligere Ørnhøj Grønbjerg Kreds samt medlemmer bosiddende i Aulum og Sørvad også en del af Holstebro Kredsen.

Vi bestræber os på at være en forening for alle, der glæder sig over planter og haver. Vi skaber et samlingssted hvor du kan få mere viden og gode haveoplevelser i fælleskab med andre med interesse for haver.

Det skal være sjovt og hyggeligt på et fagligt grundlag, så det et til både nytte og nydelse.

Vi er sted, hvor alle uanset erfaring med haver kan mødes til temaaftener med spændende emner, besøge åben haver, plantemarked, workshops, udflugter og hvad vi ellers finder på.

Vi er meget åbne for forslag til arrangementer, som du syntes kunne være spændende at sætte på programmet.

Du kan læse om arrangementer her på hjemmesiden, i Det Sker i magasinet HAVEN samt på vores facebook side (find os under Holstebro.Haven). Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev her på hjemmesiden. Nyhedsbrevet udsender vi i god tid før et arrangement afholdes.

Alle er velkomne til vore arrangementer, også ikke-medlemmer.

Betingelser for medlemskab af Haveselskabet

HAVESELSKABET
Haveselskabet er en landsdækkende almennyttig forening organiseret ved lokale kredse, afdelinger og et fælles sekretariat. Sidstnævnte er beliggende i Søborg. Haveselskabet er en samlet juridisk enhed.

KONTAKT
Medlemsservice kan kontaktes på e-mail: medlem@haveselskabet.dk eller på telefonnr. 45 93 60 00 mandag – torsdag kl. 9:00 – 15:00 og fredag kl. 9:00 – 14:00

MEDLEMSKAB
Et medlemskab af Haveselskabet giver adgang til forskellige produkter og serviceydelser, herunder muligheder for besparelser på arrangementer udbudt af Haveselskabets kredse og afdelinger samt ydelser og varer fra eksterne samarbejdspartnere.
Et medlemskab gælder hele husstanden og gælder over hele landet.
Ved årets begyndelse udsendes medlemskort til alle. Medlemskort kan endvidere printes fra medlemmets ’min side’ på www.haveselskabet.dk.
Ved indmeldelse i Haveselskabet giver medlemmet samtidigt tilladelse til, at Haveselskabet samt den kreds og/eller afdeling, hvor medlemmet er tilknyttet må rette henvendelse om forhold tilknyttet foreningens formål samt forhold tilknyttet selve medlemskabet. Kontakt kan ske via brev, telefon, e-mail eller sociale medier.

ERHVERVSMEDLEMSKAB
Virksomheder, organisationer, institutioner og andre former for erhverv kan optages som medlemmer uden stemmeret og eventuelt på særlige vilkår defineret af hovedbestyrelsen.
Hos medlemmet (virksomheden) opnår alene den person, som har tegnet selve medlemskabet adgang til Haveselskabets medlemsfordele.

GAVEMEDLEMSKAB
Modtager en person et medlemskab i gave indgår vedkommende i foreningen på lige fod med almindeligt medlemskab og opnår alle medlemsfordele. Efter endt periode for gavemedlemskab, tilbydes modtager at fortsætte medlemskabet ved fremsendelse af en opkrævning. Betaler modtager ikke, betragtes modtager automatisk som udmeldt. Gavegiver kan vælge gavemedlemskab med automatisk fornyelse.

PRØVE MEDLEMSKAB / KAMPAGNE
I forbindelse med særlige kampagner kan der tilbydes 3 måneders prøve periode uden tilknyttet betaling. Prøve medlemmet modtager 3 magasiner men opnår ikke adgang til Haveselskabets andre medlemsfordele og opnår ingen stemmeret. Efter endt prøveperiode tilbydes prøvemedlemmet fuldt medlemskab.
Kampagnetilbud kan kun modtages af nye medlemmer, som ikke ad anden vej har været medlem eller prøvemedlem indenfor en periode på 2 år. Haveselskabet forbeholder sig ret til at opbevare data på prøvemedlemmet i op til 2 år af administrative årsager

MEDLEMSFORDELE
Medlemmer
- får tilsendt magasinet HAVEN 10 gange om året (5 gange ved ½-års medlemskab).
- Har mulighed for login til online læsning af magasinet.
- Kan få gratis og professionel rådgivning omkring deres have.
- Har mulighed for at blive skrevet op til kolonihave på Frederiksberg.
- Kan gøre brug af særlige medlemsrabatter og tilbud.
- Har mulighed for at købe varer i Haveselskabets webshop til reducerede medlemspriser.
- Kan gøre brug af udvalgte landskabs- og havearkitekter med rabat.
- Får tilsendt udvalgte nyhedsmails.
- Kan ved login på Haveselskabet få adgang til lukkede artikler.
- Tilbydes medlemskab af lokale havegrupper.
- Kan deltage i Haveselskabets Åbne Haver.
- Kan stille op til politiske poster i foreningen.

PERSONDATABESKYTTELSE
Haveselskabet lever op til kravene i EU’s Persondataforordning af den 25. maj 2018.
I forbindelse med indmeldelse registreres medlemmets navn, adresse, telefon/mobil og e-mail samt ønsket om betalingsperiode for medlemskab.
Oplysninger om medlemmet opbevares af betydning for opfyldelse af formålsparagraffen, herunder til distribution af medlemsmagasin, mulighed medlemsfordele samt mulighed for at kunne modtage
nyhedsmails. Vi deler ikke dine oplysninger med eksterne samarbejdspartnere eller på anden måde videregiver oplysninger om medlemmer, som ikke er direkte relateret til Haveselskabets formål.
Oplysninger om medlemmer kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, såkaldt databehandler, såfremt der er indgået en skriftlig aftale om dataansvarlighed og databehandling. Det kan ske i forbindelse med drift af tekniske systemer, udsendelse af mails, dataanalyser, forbedrede medlemsfordele og målrettet markedsføring.
Oplysninger registreret om medlemmet opbevares i 2 år efter endt medlemskab, herefter slettes alle registreringer automatisk. Haveselskabet retter henvendelse med tilbud om gentegning af medlemskab 1 år efter endt ophør af medlemsperiode samt kort før 2 års periodens udløb.
Ved henvendelse til Medlemsservice kan et medlem til hver en tid få oplyst, hvilke informationer Haveselskabet har registreret om vedkommende. I forbindelse med ophør af medlemskab kan det udgående medlem også altid bede om øjeblikkelig sletning af alle opbevarede data.

COOKIES
Cookies er små tekstfiler, der anvendes til at lagre og gemme informationer om brugeres besøg på vores elektroniske platforme. En cookie indeholder ingen personlige oplysninger, men bruges alene til statistik om brugernes adfærd. Det gør haveselskabet i stand til at notere besøgstid på hjemmeside, prioriterede artikler, antal besøg og lignende. Cookies anvendes blandt andet til at genkende login oplysninger.
Det er altid muligt at slette cookies på sin pc, tablet og mobil. Se hvordan her.

LÆKAGE AF DATA
Skulle det ske, at Haveselskabets medlemsdatabase udsættes for et hacker angreb eller Haveselskabet på anden måde utilsigtet får viderebragt informationer om foreningens medlemmer, vil der indenfor 72 timer fra kendskab er opnået blive sendt information til Finanstilsynet, blive indgivet en politianmeldelse, såfremt forholdt skyldes formodet kriminalitet, og information vil blive givet til de berørte medlemmer. Derefter udfærdiges en beskrivelse af, hvorledes Haveselskabet vil agere i forhold til at undgå lignende i fremtiden. Denne beskrivelse vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside.

RETTIGHEDER
Alle materialer, herunder tekster, fotos, grafiske udtryk eller lignende udformet af Haveselskabet eller tilknyttede leverandører, hvad enten det er på print eller i elektronisk form, tilhører Haveselskabet. Gengivelse, kopiering eller anden anvendelse heraf er kun mulig ved forudgående skriftlig godkendelse fra Haveselskabet.

VARIGHED
Medlemskabet fortsætter løbende indtil det af medlemmet opsiges til udgang af en aftalt periode. Gavemedlemskab og prøvemedlemsskab eller lignende kampagne medlemskab ophører automatisk efter endt periode og betragtes ikke som løbende.
FORTRYDELSE Ved tegning af medlemskab via Haveselskabets hjemmeside, har medlemmet 14 dages fortrydelsesfrist fra den dag medlemskabet blev tegnet. Ønsker medlemmet første magasin tilsendt førend fristens udløb kan medlemmet give samtykke til at fortrydelsesfristen bortfalder.

OPSIGELSE
Medlemmet kan til enhver tid opsige sit medlemskab til udgangen af den betalte periode. Opsigelse af medlemskabet kan ske pr. mail til medlem@haveselskabet.dk, pr. telefon 45 93 60 00 eller pr. brev sendt til Haveselskabet, Tobaksvejen 23A, DK - 2860 Søborg.

BETALING
Medlemskabet betales forud og inden udløbet af en periode udsendes automatisk opkrævning for den kommende periode. Fornyelse af medlemskabet sker automatisk ved betaling af opkrævning.
Opkrævning fremsendes enten pr. brev eller sammen med magasinet.
Ved udsendelse af rykker for manglende betaling, pålægges betalingen et administrationsgebyr.
Tilknytning til betalingsservice kan ske ved tilmelding her eller via medlemmets bank ved oplysning af Haveselskabets PBS nr.: 00012106 / deb.gr.nr.: 00001.
I forbindelse med oprettelse af medlemskabet kan betaling foretages ved at benytte VISA, VISA/Dankort, MasterCard, JCB eller Diners.

FLYTNING / ÆNDRINGER
Flytning til anden adresse, hvad enten det er midlertidigt eller af permanent karakter, navneændring eller ønsket om anden betalingsperiode, meddeles Haveselskabet, jf. ’Kontakt’.
Haveselskabet Tobaksvejen 23A DK – 2860 Søborg Tlf.: 4593 6000 info@haveselskabet.dk CVR: 3448 6018