Gå til hovedindhold
Foto: Flickr
Fra afdeling/kreds

Om Haveselskabet, Lemvig-Tangsø

Lemvig-Tangsø kreds har en kredsbestyrelse på 6 medlemmer. Kredsen dækker hele Lemvig Kommune.

Haveselskabet dækker hele landet og er delt op i 18 afdelinger, ledet af et repræsentantskab og en bestyrelse.

En af afdelingerne Nordvestjylland afdeling ( 7 bestyrelsesmedlemmer) er igen opdelt i 22 kredse.

Lemvig-Tangsø kreds er en af disse med en kredsbestyrelse på 5 medlemmer. Kredsen er en sammenlægning af de tidligere kredse Lemvig og Tangsø. Kredsen dækker du hele Lemvig kommune.

Havekredsen er stiftet i 1946 af en flok haveinteresserede m/k'ere, hvis første aktivitet var indkøb af en sprøjte, så medlemmerne kunne få sprøjtet deres frugttræer. Det er tankevækkende, at man nu næsten har afskaffet al sprøjtning og brug af gift i haverne.

Kredsen arrangerer foredrag 2 - 4 gange om året med konsulenter fra Haveselskabet samt andre plantefolk, det være sig blomsterdekoratør, gartner, skovfoged m.v. Der afholdes hvert år aftenudflugt til en have eller et anlæg, som menes at have noget af interesse at vise frem, der laves havevandring til 2 haver i eller "åbne haver".

Arrangementerne bliver bekendtgjort i medlemsmagasinet HAVEN, kvartalsbladet "Kvartalsbladet" for Haveselskabet, Lemvig-Tangsø samt "Lokalavisen" hver gang. Når der er materiale, der skal fordeles, sker dette ved brev til hvert medlem. 

Når man er medlem af Haveselskabet, har man ret til besøg af Haveselskabets konsulent til en favorabel pris.

Man modtager Haveselskabets blad "Haven" 10 gange om året, man kan deltage i haverejser, kurser, "åbne haver", foredrag m.v.

Det er også tilladt at besøge arrangementer i andre kredse, såfremt ikke andet er anført.

Har du ud fra ovennævnte oplysninger fået interesse for et medlemskab af Haveselskabet, kan du melde dig ind på www.haveselskabet.dk eller du kan ringe din tilmelding ind til en af bestyrelsesmedlemmerne.

Tilmeldingen skal indeholde: Navn, Adresse, Postnummer og By