Gå til hovedindhold
Foto: Wikimedia
Artikel for alle

Liden singrøn

Liden singrøn er en haveplante som har spredt sig i naturen. Den kan danne tætte flader der dækker jorden og fortrænger anden vegetation. Den er ikke invasiv i Danmark.
07. december 2021

Liden singrøn er hjemmehørende i store dele af Vest-, Syd og Østeuropa samt Asien og oprindelsen for arten i Danmark er usikker. Den har været dyrket i Danmark siden 1400-tallet.

Videnskabeligt navn: Vinca minor

Betydningen af navnet: Artens navn minor betyder mindre. Vinca kan udledes af det latinske ord pervinco som betyder besejre eller overmande. 

Sådan genkender du liden singrøn

Liden singrøn er en stedsegrøn bunddækkeplante. Stænglerne er tynde, lidt træagtige og grønne. Bladene er skinnende, mørkegrønne, læderagtige med tydelige nerver og sidder modsat. Bladene er omkring 1,5-4 cm lange og smalt elliptiske. Den blomstrer i maj-juni med lyseblå til lavendelblå blomster der er optil 3 cm store, og som har fem kronblade. Frugten er en bælgkapsel med få frø. Den vokser i muldet jord og kan både trives i fugtig og veldrænet jord. Den foretrækker halvskygge. Det spreder sig gennem rodslående udløbere. Den findes vildtvoksende i det meste af Danmark med undtagelse af Vestjylland.

 

Illustrationer: Lizzie Harper

Er liden singrøn invasiv?

Liden singrøn er ikke invasiv i Danmark, men det er den i Sverige. Derfor er der god grund til at holde øje med planten hvis den findes på grunden, og sørge for at den ikke spreder sig i naturen. 
Hvis du finder liden singrøn i naturen, kan du registrere dit fund på www.arter.dk

Påvirkninger på den biologiske mangfoldighed

Liden singrøn danner tætte tæpper og breder sig med sine krybende rodslående stængler. Den fortrænger den hjemmehørende flora og er dermed en trussel mod biodiversiteten. 

Påvirkninger på samfundet
Som alle invasive arter kan det være dyrt for samfundet at bekæmpe dem og derefter genoprette naturen. 

Påvirkninger i din have
Liden singrøn kan nemt overtage bede og andre områder af din have.  

Påvirkninger på dit helbred
Ingen virkninger er noteret.

Sådan bekæmpes planten

Liden singrøn kan være næsten umuligt at bekæmpe, hvis først den har spredt sig i naturen. Derfor er det vigtigt at sikre at den ikke spreder sig uden for haven. I haven kan du slippe af med det ved at trække eller grave den op. Sørg for at fjerne alle roddele. Planten kan også bekæmpes ved gentagende nedskæring, som i sidste ende vil svække planten så meget at den dør. 

Kemisk bekæmpelse
Liden singrøn bør ikke bekæmpes med kemiske bekæmpelsesmidler.

Håndtering af plantemateriale

Vær forsigtig, når du håndterer planteaffald og jordmasser, for at undgå spredning i naturen. 

Forvekslinger med liden singrøn

Liden singrøn kan forveksles med stor singrøn, Vinca major, som dog har væsentligt større blade og blomster, tykkere stængler og kraftigere vækst. 


Liden singrøn (tv.) kan forveksles med stor singrøn (th.). Men sidstnævnte har væstenligt større blade og blomster. Illustration Lizzie Harper.

Fakta om liden singrøn

•    Planten danner tætte tæpper og spredes med krybende udløbere. 
•    Ikke invasiv i Danmark
•    Findes vildtvoksende i næsten hele landet.


Illustration: Lizzie Harper

Annonce