Gå til hovedindhold
Fra afdeling/kreds

Vores historie

Aaskov Havekreds er en sammenslutning af de tre oprindelige havekredse, Kibæk, Karstoft og Sdr. Felding. Vi har desværre kun protokoller over Kibæk Havekreds, som startede op i 1931. I 1968 blev Karstoft lagt ind under Kibæk og i 1989 blev Karstoft/Kibæk lagt sammen med Sdr. Felding Havekreds, og nu kom kredsen til at hedde Aaskov Havekreds, opkaldt efter den daværende kommune.

I 1931 startede Kibæk Havekreds. Protokollen fra 1931 til 1944 har vi ikke, så der kan vi ikke omtale noget. Bortset fra et avisudklip fra 50 års jubilæet, hvor der stod at havekredsen opstod da der sad en del mennesker i Kibæk Hotels rejsestue og talte om bl.a. frugttræer og deres pasning, da en af de tilstedeværende sagde at de burde oprette en haveforening, det fik konerne til at live op, for der var jo dem der i det daglige passede haven. Nu var det på det tidspunkt ikke skik og brug, at konerne selv tog affære som i dag, men i stedet lagde de pres på mændene for at få dem til at danne haveforeningen.

En af er stifterne lærer Martinus Poulsen, Albækhede

 

I 1939 købte foreningen en frugttræsprøjte til 100 kr.

 

I 1944 rejste Formanden Mejeribestyrer Poulsen til Hammerum og Lærer P. Olesen blev Formand.

 

Dengang tog havekredsen også på havevandringer, udflugter og afholdte foredrag.         

 

I 1946 indkøbte man en Motorsprøjte med høj bygning, slangerulle med 65 m ekstra slange samt kartoffelsprøjterør hos Gudenaas Fabrikker A/S, Silkeborg til

kr. 4.738,-

 

Havekredsen udførte sprøjtearbejde for medlemmerne i en artikel fra avisen

 

"Sprøjtearbejdet i Kibæk Havekreds vil i Aar blive udført af Kr. Frahm, som lige har gennemgået et 14 dages Kursus i Sprøjtning og Beskæring.

Der er planlagt en Standardsprøjtning bestaaende af 1 Foraarssprøjtning og 3 Sommersprøjtninger, og de, der vil have denne udført, bedes melde det til et af Bestyrelsesmedlemmerne eller til Kr. Frahm inden 1. Marts.

Hvis der ønskes Beskæring, maa Begæring herom fremsættes omgaaende.

                                                                                                             P.B.V.

                                                                                               P. Olesen"

 

I 1947 afholdte man Havebrugsudstilling på Kibæk Hotel, fredag kl. 15.00 – 19.30 og lørdag kl. 14.00 – 21.30 hvor der var udstilling samt foredrag af havekonsulent og husholdningskonsulent samt farvelysbilleder. Udstillingen afsluttedes med Auktion. Entre 1 kr. Børn 50 øre.

 

Havekredsen skiftede navn i 1947 til Kibæk og Omegns Havekreds.

Formanden Lærer P. Olesen gik af som formand og blev kasserer, ny formand blev Jens Hede.

 

Man begyndte at tage på udflugter sammen med Husholdningsforeningen.

De besøgte bl.a. Husholdningsskoler, frugtplantager og planteskoler.

 

Først omkring 1951 oplyser man hvor mange der deltager i arrangementerne der møder fra 22 til 80 op til arrangementerne, så det lige som i dag en stor spredning.

 

 

 

I  november 1954 havde man en Havemiddag (Vegetarisk) ved Frk. Rønnov, Aarhus.

Menuen bestod af: Raakostanretning, Tomatsuppe, Carryris med stegte grønsager, Æblemarengs med flødeskum, syltetøj og revet chokolade, derefter

Kaffe med kringle og småkager.  Der var foredrag ved Konsulent Marc Clausen.

Til dette arrangement var der mødt 110 deltagere + opvartere.

 

15.november 1956 afholdes 25 års jubilæumsfest på hotellet i Kibæk med festtale ved konsulent Gylling, Aarhus. Fælles kaffebord. Underholdning ved konsulenterne Falk Hansen, Dixen og Jensen, Vonge.

Havekredsen fik en del pengegaver.

Havekredsens første formand Købmand M Jespersen fortalte om begivenhederne omkring kredsens oprettelse. Mejeribestyrer Poulsen der også havde været formand fortalte minder fra arbejdet i kredsen.

Det var en vellykket fest med ca. 100 deltagere.

 

På dette tidspunkt havde havekredsen 110 medlemmer.

 

Havekredsen fortsatte med havevandringer mange gange deltog en havekon-sulent, udflugter, foredrag og udstilling på Hotellet.

 

I december 1959 afholdte man gaase- og andespil på Kibæk Hotel, der bortspilledes 25 gevinster. Der var god tilslutning og gav et pænt overskud.

 

Ved generalforsamlingen i 1960 blev man enige om at sælge den gamle udtjente motorsprøjte. Den blev solgt for højeste bud Ingvar Nielsen for kr. 100.

 

I 1962 var sidste gang man holdte udstilling på Kibæk Hotel. Der havde været mange besøgende og udstillingen gav et nettooverskud op kr. 1.000.

 

I 1968 havde Karstoft Havekreds anmodet om at komme ind under Kibæk

Havekreds, Kibæk havde 129 medlemmer og Karstoft 22 medlemmer. Jens Hede fortsatte som formand for den nye Karstoft-Kibæk Havekreds med 151 medlemmer.

 

Havekredsen foresatte med havevandringer foredrag, udflugter og bankospil,

 

I november 1971 afholdes 40 års jubilæumsfest samt Jens Hede 25 års jubilæum som formand på Kibæk Missionshotel. Kredsen modtog en del pengegaver og blomsterhilsner.     

                                                                

I 1972 afholdte kredsen juledemonstration og generalforsamling, medlemstallet

er nu på 132.        

 

I 1975 afgik havekredsen formand gennem 29 år ved døden, Ejv, Johansen blev den nye formand efter generalforsamlingen.

Ejv. Johansen ønskede ikke genvalg til generalforsamlingen i 1978, her blev Arne Rohde valgt til formandsposten.

 

I november 1981 afholdtes 50 års jubilæum på Kibæk Hotel hvor konsulent Helge Pedersen. Bjerringbro viste lysbilleder fra en havetur til England. Der blev udnævnt 2 æresmedlemmer Karoline Hede (Jens Hedes kone) og Lærer Martinus Poulsen (medstifteren af havekredsen). Blandt gæsterne var repræsentanter for naboforeninger og institutioner. Havekredsen en del pengegaver og mange blomsterhilser. 80 deltog i jubilæumsfesten.

 

I 1984 ønskede Arne Rohde ikke genvalg og Grethe Rasmussen blev valgt som formand

 

I 1987 havde havekredsene i Fjelstervang, Troldhede, Sdr. Felding, Videbæk og Karstoft-Kibæk i fællesskab arrangeret foredragsaften på Kibæk Hotel, hvor Søren Ryge Petersen satte focus på "grøn fritid", der deltog ca. 150

 

I 1988 gentog havekredsene igen et arrangement op Kibæk Hotel denne gang med Konsulent Helge Petersen, der fortalte om planterne i drivhuset og havestue. her deltog 68.

 

Karstoft-Kibæk havekreds og Sdr. Felding havekreds besluttede at slå de 2 havekreds sammen, dette skete pr. 1. januar 1989 og man var enige om at

navnet skulle være Aaskov Havekreds. Grethe Rasmussen fortsatte som formand.

 

På generalforsamlingen i 1989 ønskede Grethe Rasmussen ikke genvalg og Jeppe Kjærsgård blev formand.

 

I starten af 1992 var medlemstallet oppe på 116.

 

I 1993 havde havekredsen Plantebytning sammen med generalforsamlingen, Jeppe Kjærsgård ønskede ikke genvalg og Grethe Larsen, Sandet blev formand.

 

I 1994 blev man enige om at lave årets program på kulørt papir og omdele det til samtlige medlemmer. I stedet for havevandringer ville man dette år prøve noget nyt at holde åbne haver, og efter en pause igen at holde juledemonstra-tion.

 

I 1996 var der for første gang arrangeret en svampetur til Løvbakkerne med naturvejleder Jørgen Mortensen, Herning. Efter indsamling af svampene blev der tilberedt en lækker svamperet på Naturcenteret, der var desværre ikke stor deltagelse.

 

I 1998 havde Det jydske Haveselskab 125 års jubilæum og i den forbindelse var der fælles arrangementer i alle kredse, det første arrangement er plant et træ og dette skete den 16.4.98 på Kibæk Rådhus. Samtidig blev der sendt 125 balloner med frøposer op.

 

I 1998 ønskede Grethe Larsen ikke genvalg og Sigrid Christensen blev formand.

 

Den 2.10.98 plantede 4B fra Kibæk skole sammen med en lærer 300 blomsterløg ved det egetræ vi plantede i foråret i forbindelse med 125 års jubilæet.

 

I maj 1999 prøve man noget nyt. Plantebytning/køb på P-pladsen ved Dagli Brugsen. Der kom mange, men de forsvandt hurtigt igen, det var et godt arrangement.  

I år 2000 blev Troldhede Havekreds nedlagt og 2 af medlemmerne blev flyttet

til Aaskov Havekreds.

i 2005 var der nyt fra region III, at vi skulle til at være edb kyndige. Hvilket ikke

faldt i god jord.

Til generalforsamlingen i 2005 ønskede Sigrid Christensen ikke at fortsætte som formand p.g.a. sygdom. Dorit Bøndergård blev valgt.

I april 2006 startede  "Gammel have - nyt look" hos Kirsten og Kurt Bøndergård, hvor anlægsgartner Jon Kjærsgård havde lavet en haveplan sammen med Kirsten og Kurt.  Det var en have som vi skulle følge de næste par år. Medlemmerne blev opfordret til at komme med planter, som man ikke selv skulle bruge. Vi mødtes der igen i august, hvor de i samarbejde med Jon havde fået lavet en funktionel gårdsplads med bede, hyggeplads, sandkasse samt flisebelagte stier.

Ved generalforsamlingen i 2008 ønskede Dorit Bøndergård ikke genvalg og Kirsten Bergløv blev formand.

I juni 2008 afsluttede vi "Gammel have – nyt look" hos Kirsten og Kurt Bøndergård. Haven var blevet en åben have med stor græsplane og mange store Rhododendron som de havde fået for at hente dem. Der var blevet fældet flere træer en der var i den oprindelig haveplan. Gårdspladsen var nu vokset til og måtte beskæres,

Efter generalforsamlingen i 2009 ville vi prøve om vi kunne få nogle annoncesponsorer, dette lykkedes. Sponsorer for 2009 var HaveOasen, Herning Plæneklippeservice, Blomsterværkstedet Virkelyst, JK-Anlæg, Stera-Frimærker.

I 2009 deltog vi som noget nyt i Folkefesten i Kibæk, hvor vi havde en fin stand,

der var konkurrence for både voksne og børn, gevinsterne var sponsorgaver (Tusindefryd, Nordea, Shell HaveOasen, Grønnegade og Hasse). Hovedgevinsten var et års medlemskab af havekredsen, Lene Brodde vandt dette. Formålet var at vi at vi eksisterede og så håbede vi på at kunne få nogle flere medlemmer.

I 2010 havde vi en eftermiddag med pileflet, det var en god dag og vi blev enige om, at det ville vi gentage til næste år, men så skulle det være en hel dag og en lørdag.

Vi deltog igen i 2010 ved folkefesten i Kibæk, denne gang havde vi konkurrence for voksne. Gevinsterne var også sponsorgaver (Blomsterværksted, Fjelstervang, Frk. Flora, Sdr. Felding, Lauge Bonde, Borris, Tusindfryd, Kibæk. Bjarne en fuchsia)

Havekredsen har gennem alle årene været på havevandringer de seneste år uden havekonsulent, åbne haver, udflugter. Foredrag er der ikke så stor tilslutning til så har været holdt en pause. Julearrangementet er en af de populære arrangementer hvor der er stor tilslutning. Medlemstallet i 2010 er på 65. Havekredsen har også i 2010 fået en hjemmeside.