Gå til hovedindhold
Fra afdeling/kreds

Generalforsamling 2018

Haveselskabet, Hadsten Kreds afholdt den årlige generalforsamling tirsdag den 30. januar 2018 i Kernehuset Sundhedscentret, Hovvej 76. Se referatet fra mødet herunder.
Kirsten Amstrup - 

Haveselskabet, Hadsten Kreds afholdt den årlige generalforsamling tirsdag den 30. januar 2018 i Kernehuset Sundhedscentret, Hovvej 76.

Referat fra generalforsamling i Haveselskabet, Hadsten Kreds

tirsdag den 30. januar 2018

kl. 19.00 i Kernehuset/Sundhedscentret, Hovvej 76

 

 1. Valg af dirigent: Valgt: Anton Ring

 2. Beretning om kredsens virksomhed i det forløbne år:

  Formand Grethe Rasmussen informerede om, at medlemstallet i Hadsten Kreds p.t. er på 143 medlemmer.
  Der er ca. 45 medlemmer på Facebook og kredsens nye hjemmeside
  har nu været i gang i 1 år.

  Formand Grethe Rasmussen berettede om afholdte arrangementer i 2017 blandt andet om det fortsatte samarbejde med Hammel og Hinnerup kredse vedr. nogle arrangementer f.eks. det fælles plantemarked og heldagsturen. Grethe fortalte om Haveselskabets arrangement CPH-Garden og om kredsens arrangement Sort Nat i Frørups have med 45 gæster, hvilket blev en vellykket aften.

  Grethe omtalte nogle af de kommende arrangementer i 2018, blandt andet svejsekursus, fælles plantemarked, som i år afholdes på Kolle-
  rup Gods, Haveselskabets Tysklandstur, temaaften i september må-
  ned med vores lokale havearkitekt Jeanette Thysen.

  Det kommende program for 2018 omdeles snarest til medlemmerne.

  Grethe takkede kredsens sponsorer for deres store støtte til blandt an-
  det julearrangementet.

  Grethe takkede bestyrelsen for arbejdet gennem det forløbne år.

  Beretningen godkendt.
   

 3. Det reviderede regnskab til godkendelse:

  Regnskabet blev gennemgået af kasserer Karsten Olesen.

  Der er for regnskabsåret 2017 et overskud på kr. 7.356,74 med indtægter på kr. 26.990,95 og udgifter kr. 19.634,21, som til dels skyldes, kontingent fra Haveselskabet kr. 3.710,00, overskud Sort
  nat kr. 1.241,50, julestuen kr. 1.512,20, øvrige aktiviteter kr.
  1.613,10, andel af lukket kreds kr. 3.623,45.
  Beholdningen er pr. 31.12.2017 kr. 33.899,00.

  Regnskabet godkendt.

 4. Forslag fra kredsbestyrelsen:

  Ingen forslag

 5. Forslag fra medlemmer:

  Ingen forslag.

 1. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer, samt revisorsuppleant.

Bestyrelsen:

På valg:
Kirsten Amstrup, Karsten Olesen, Svend Laursen og Bent Simonsen.
Kirsten, Karsten, Svend og Bent ønskede ikke genvalg.

Nyvalgt blev Karen Schultz og Helle Freudendal.
 

Ikke på valg:
Grethe Rasmussen, Lene Hansen og Nanna Poulsen.

(Bestyrelsen er hermed reduceret fra 7 medlemmer til
5 medlemmer)
 

Suppleanter til bestyrelsen:

På valg:
 

1. suppleant: Anne Børsen.
Anne Børsen ønskede ikke genvalg

Bent Simonsen valgt for 2 år.

2. suppleant:
Torben Hansen valgt for 1 år.

 

Revisor
På valg for 2 år: Jørn de Place
Jørn de Place, genvalgt

Ikke på valg: Finn Albrechtsen
 

Revisorsuppleant
På valg for 1 år: Hans Ørsnæs:
Hans Ørsnæs, genvalgt

 1. Eventuelt.

  Bedømmelsesudvalg til Årets havepris 2018:

Generalforsamlingen vælger 1 medlem.
Bestyrelsen vælger 2 medlemmer.

Valgt af generalforsamlingen blev Anne Børsen.

Lene Hansen fortalte om og opfordrede frivillige til at tilbyde assistance til det kommende fælles plantemarked
på Kollerup Gods. Tilmeldingslister blev lagt frem.

 

Efter spørgsmål fra Bent Simonsen vedr. indtægt fra lukket kreds, informerede Grethe om, at vi har fået andel i kassebe- holdningen fra den nu nedlagte Bjerringbro Kreds.

Kasserer Karsten Olesen meddelte, at på grund af det store overskud i 2017 har bestyrelsen vedtaget, at der i alt i 2018 bliver 3 gratis arrangementer.

Grethe Rasmussen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Kirsten Amstrup, Karsten Olesen, Svend Laursen og Bent Simonsen for deres arbejde i bestyrelsen. De fik overrakt et gavekort.
Desuden takkede Grethe de afgående bestyrelsesmedlemmers
ægtefæller for deres hjælp.

 

Efter afholdelse af generalforsamlingen var der foredrag om anvendelse af planter i kryddersnaps ved Lene Pors fra Hinnerup Kreds. Lene uddelte smagsprøver af sine dejlige kryddersnapse.
Aftenen sluttede med hyggeligt samvær, hvor kredsen serve-rede ost og rødvin.

25 deltog i generalforsamlingen incl. bestyrelsen.

Referent: Kirsten Amstrup