Gå til hovedindhold
Fra afdeling/kreds

Havegruppe på Hammel Neurocenter

Frivillige søges til afprøvning i havegruppen efteråret 2016. Læs mere

I 2016 har Hammel Neurocenter fokus på inddragelse af frivillige fra lokalområdet. Der skal foretages forskellige afprøvninger før faste grupper kan etableres. I efteråret 2016 vil havegruppen gerne invitere 2-3 haveinteresserede frivillige til en afprøvning i havegruppen - som et forsøg.

Denne afprøvning tager afsæt i et arrangement i slutningen af oktober og havearbejde i udvalgte haver. Det frivillige arbejde kooridineres med havegruppen inden opstart og løbende.

Der er nogle formalia, som skal udfyldes før man kan blive optaget som frivillig - både i afprøvningen og i en evt. senere etableret gruppe.

Hvis dette har din interesse må du meget gerne kontakte os.

Kontakt havegruppen via Fysioterapeut Sine Secher Mortensen på

mail: sinemort@rm.dk  og tlf.: 78 41 99 10

 

Baggrund

Regionshospitalet Hammel Neurocenter (RHN) varetager opgaven omkring neurorehabilitering af patienter med en svær, erhvervet hjerneskade. Patienterne og deres nærmeste, står overfor en omfattende opgave med at finde sig tilrette med nye forudsætninger og med at finde nye mål/ kvaliteter i livet.

Der er knapt 100 patienter indlagt, med en gennemsnitlig indlæggelsestid på ca. 30 dage. Patienternes familie og venner vil som oftest være en væsentlig del af dagligdagen. Der er ca. 500 ansatte, som arbejder på neurocentret hele døgnet.

Arealerne udenom bygningerne har ændret sig i takt med at bygningerne har  ændret funktioner og nybygninger er kommet til. Haverne blev fra 2013 og fremefter mere målrettede og de fik nye navne efter deres  funktion – f.eks. mobility-haven, dufthaven, parkhaven, frugthaven, drivhushaven etc.

I 2011 blev der etableret en havegruppe på tværs i huset med forskellige faggrupper. Havegruppen har til opgave, at implementere og videreudvikle den haveplan over haverne, som landskabsarkitekt Marie Markmann har udarbejdet i samarbejde med patienter, pårørende og personale på RHN. Haverne har til formål at give rum til aktiviteter og fysisk udfoldelse. Haverne skal understøtte denrehabiliteringsproces, som foregår på Hammel Neurocenter. Det betyder, at man både som indlagt, pårørende og ansat skal kunne finde kvaliteter i området og opleve det som et frirum, hvor man også momentvis kan forglemme sig selv. Formålet med de rehabiliterende haver er, at man kan foretage mere og mere rehabilitering i hverdagen i haverne.

Arbejdet i haverne skal tilføre haverne kvaliteter, der tilgodeser patienters, pårørendes og personalets mulighed for at have let adgang til at kunne komme udendørs til:

  • mulighed for frirum
  • at kunne blive optaget af årstiden og de ting der hører til denne
  • at tilbyde udendørs aktiviteter på forskellige niveauer

 

Hammel Neurocenter har en havegruppe, som koordinerer den plan som er lagt for haverne og den står for formidling til hele huset, så der skabes ejerskab i huset for