Gå til hovedindhold
Fra afdeling/kreds

Generalforsamling den 7. februar 2017

Den 8. februar afholdtes den årlige generalforsamling i Haveselskabet Måbjerg Kreds.

Over 1/3 af medlemmerne var mødt frem, og det er vi i bestyrelsen meget glade for.

Aftenens første punkt var generalforsamlingen.
Henny startede med udførligt at fortælle om nye tiltag i moderselskabet Haveselskabet, og samtidig fortalte hun om, hvordan det står til der. Hun kom også ind på, hvad der var sket i Nordvestjyllands Afdeling. 
Dernæst fortalte hun om, hvad der var sket i vores egen kreds. Bestyrelsen er meget tilfreds med deltagelsen i de enkelte arrangementer, ligesom den er utrolig glad for at se, hvordan folk hygger sig. Der er også kommet pænt med nye medlemmer og også dette luner.
Sluttelig takkede hun de mange medlemmer, der altid er villige til at træde til, når der er brug for hjælp.
Annette fremlagde dernæst regnskabet, og det viste et pænt lille overskud.
Der var så valg til bestyrelsen, og her var der genvalg til alle. Som ny suppleant valgtes Egon Bjerregård.
Sidste punkt var evt., hvor medlemmerne takkede bestyrelsen for deres store arbejde med de dejlige arrangementer.

Dernæst kom et vigtigt punkt i aftenens forløb-spisning. Som sædvanlig fik vi flæskesteg med alt tilbehør og sidst en kop kaffe med hjemmebagte småkager.

Aftenens sidste punkt var lysbilleder fra haveåret 2016, hvor Knud og Annette viste billeder fra arrangementerne alt imens snakken gik lystigt.

En dejlig og hyggelig generalforsamling var forbi, og vi i bestyrelsen glæder os meget til at se jer til arrangementerne i 2017.

Efter konstituering ser bestyrelsen således ud :
formand : Henny Sørensen
næstformand : Anne Marie Saaugaard
sekretær : Grethe Gade
kasserer : Annette Skytte
medlem : Britta Olesen
1. suppleant : Pia Eliassen
2. suppleant : Egon Bjerregård
revisorer: Leif Lauridsen og Sussanne Poulsen
revisorsuppleant: Poul Henning Gade.