Gå til hovedindhold
Fra afdeling/kreds

Om os

Læs om Mariager Fjord kreds her.

Mariager Fjord Kreds er en underafdeling af Haveselskabet, som består af hovedselskabet samt regioner og lokale kredse fordelt over hele landet. Mariager Fjord Kreds ligger rundt om Mariager Fjord, og er stiftet for ca. 100 år siden. Kredsen har omkring 400 medlemmer.
Kredsens hovedopgave er at lave forskellige arrangementer for medlemmerne. Hvert år planlægges 5 – 6 arrangementer, hvoraf ca. halvdelen er foredrag med haverelaterede emner. 
Der er den årlige generalforsamling, hvor medlemmerne kan komme og høre om kredsens arbejde og komme med nye forslag til emner, som man ønsker bestyrelsen skal tage op.
Der er ligeledes den årlige heldagsbustur til forskellige egne af landet, hvor kredsens medlemmer tager ud og ser spændende haver og planteskoler. Desuden arrangeres hvert år en aftentur, hvor man i egen bil kører til et par åbne haver og i øvrigt hygger med kaffe og hjemmebag. Endvidere er der forskellige åbne haver i kredsen, som medlemmerne selv kan besøge, på de tidspunkter hvor haverne er åbne.
Hvert år midt i januar sender bestyrelsen et kredsblad ud til alle medlemmerne, som på denne måde kan holde sig orienteret om kredsens arbejde og kommende arrangementer.
Alle kredsens arrangementer er både for medlemmer og ikke medlemmer. Er man medlem deltager man dog i arrangementerne til en nedsat pris.