Gå til hovedindhold
Mangebladet lupin staudelupin invasiv
Mangebladet lupin, Lupinus polyphyllus. Foto: Pxfuel
Artikel for alle

Mangebladet lupin – smuk men invasiv

Selvom mangebladet lupin er smuk, så er den ikke helt uproblematisk. Den opfører sig invasivt, hvilket er et problem i sårbare naturområder.
Skrevet af Louise Møller - 

Mangebladet lupin, Lupinus polyphyllus, kaldes også for staudelupin. Det er en smuk og statelig staude, som man især kan støde på i mange ældre landbohaver.
Den stammer oprindeligt fra Nordamerika og er blevet ført hertil som prydplante. Senere har den forvildet sig i naturen og det ses ofte langs veje og grøfter, samt på sandjorde. 
Den tilhører ærteblomstfamilien og de mange blomster sidder samlet i en lang opret klase og kan variere i farverne fra lilla, rosa og hvid. Men på trods af sit smukke ydre er den på Miljøstyrelsens liste over invasive arter i Danamark.

Derfor er mangebladet lupin et problem i naturen

Så længe mangebladet lupin vokser inden for havelågen, er den sjældent et problem, men i det øjeblik at den finder vej ud i naturen, så mister vi kontrollen. Mangebladet lupin etablerer sig nemt på næringsfattige jorde. Her fikserer den kvælstof, og dermed bliver jorden mere næringsrig. Det gør det svært for de mere spinkle planter, der er tilpasset et nærrigsfattigt miljø, at klare sig, og de vil med tiden forsvinde helt. Det er på de næringsfattige jorde at vi typisk finder en stor artsrigdom af blomsterplanter, som også mange truede insekter og dyr baserer deres liv på. Derfor er det problematisk når disse biotoper forsvinder. Plantearter forsvinder og dermed også mange insekter og dyrs fødegrundlag. 

Sådan bekæmpes den

I områder hvor mangebladet lupin viser sig som en trussel mod den oprindelige plantevækst kan den bekæmpes forholdsvis nemt. Ved at rykke planten op med rod inden frøene modner, kan den bekæmpes effektivt. Ligeledes har det vist sig at man ved slåning 2 gange årligt i 3-5 år kan komme problemet til livs. 

Mangebladet lupin kan stadig købes

I de fleste danske havecentre er det muligt at købe mangebladet lupin. Ligeledes er den at finde i mange frøblandinger. Det gør det til en stor udfordring at beskytte naturen mod spredning, og derfor er det vigtigt at havejerne er opmærksomme på plantens spredningspotentiale. 
Det svenske frøfirma Impecta har valgt at tage mangebladet lupin ud af deres sortiment, for at undgå spredning. Dette vil dog først få en stor effekt, hvis flere frøfirmaer og planteproducenter følger efter. 

Mangebladet lupin invasiv

Har du mangebladet lupin i haven?

Hvis du har mangebladet lupin i haven, så hold øje med om den breder sig ukontrolleret, og klip frøstanden af inden bælgende modnes og åbner sig så frøene spredes.  
Har du naturen som nabo, hvor der er en risiko for at lupinerne kan sprede sig til og ødelægge sårbare naturområder, bør du helt undgå mangebladet lupin i haven. 

De bedste alternativer

Hvis man er glad for lupiner, men vil undgå den problematiske mangebladet lupin, Lupinus polyphyllus, så er der alternativer der kan overvejes. 
Lupin, Lupinus ’Masterpiece’, er en steril sort, som får smukke bordeauxlilla blomster. Den er flerårig. 
Uldlupin, Lupinus mexicanus, er enårig. Blomsterstanden ligner meget mangelbladet lupin, men er mindre. Farven varierer mellem hvid, sart rosa, rosa og lilla. Planten bliver 60-70 cm høj. Den kan sås direkte på voksestedet i april-maj og blomstrer i juli-august. 
Gul lupin, Lupinus luteus, bruges mest som grøngødningsplante, hvor man udnytter plantens kvælstoffikserende egenskaber. Men man kan samtidig glæde sig over de duftende gule blomsterstande i juli-august. Den bliver ca. 70 cm høj. 

Lupin Masterpiece

Annonce