Gå til hovedindhold
Haveselskabet Måbjerg Kreds
velkommen til generalforsamling
Fra afdeling/kreds

Den 5. februar 2020 generalforsamling.

Den 5. februar var datoen for årets generalforsamling. Og hvor var det dejligt, at så mange var mødt op for at hygge sig i vores kreds.

Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent, og det blev Bjarne Olesen.

Dernæst fulgte formandens beretning. Her benyttede Henny lejligheden til at takke medlemmerne for deres store fremmøde ved kredsens arrangementer. Og så viderebragte hun en stor ros til medlemmerne fra mange af de haveejere, vi besøgte i 2019. De synes, kredsen har nogle dejlig og positive medlemmer. Henny fortalte også om de mange dejlige arrangementer, vi har haft. Sluttelig blev beretningen godkendt.

Det samme gjorde regnskabet, som blev fremlagt af kasseren.

Henny fortalte dernæst om Måbjerg Kreds' aktivitetsplan for 2020. Vores kreds bliver 75 år, og det fejrer vi med en lang række spændende og alsidige arrangementer. Så gør dig selv den tjeneste at deltage og nyde i det mindste noget af det.

Turen var så kommet til diverse valg. Henny og Annette blev genvalgt til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. Sussanne Poulsen blev genvalgt som revisor, ligesom Poul Henning Gade genvalgtes som revisorsuppleant.

En stille og rolig generalforsamling sluttede med en stor tak til et meget arbejdsomt og omhyggeligt menneske i vores kreds. Takken var til vores formand Henny Sørensen.

Vi kunne nu fortsætte til den mere hyggelige del af aftenen, nemlig spisning og efterfølgende kaffe. (Altid godt med noget lækkert indenbords. Småkageopskrifterne er lagt ind under "madopskrifter".)

Medens kaffen blev nydt, viste Annette billeder fra arrangementerne i 2019. Og hvor var det dejligt at se de smukke steder igen. Sluttelig blev der vist billeder fra noget af det, vi skal se i 2020. Og det faldt i god jord hos medlemmerne, så mon ikke vi ses igen senere i 2020?