Gå til hovedindhold
Haveselskabet Måbjerg Kreds
vi besøgte Leon og Annettes have i 2018
Fra afdeling/kreds

Generalforsamling den 6. februar 2019

Den 6. februar afholdt Haveselskabet Måbjerg Kreds sin årlige generalforsamling.

Aftenen indledtes med generalforsamling, hvor Bjarne Olesen valgtes til dirigent. Han ledte os trygt og sikkert igennem en rolig generalforsamling.

Formanden Henny Sørensen fremlagde sin beretning, og det var med glæde, hun kunne fremvise en medlemsfremgang i kredsen. Der havde også været stort fremmøde til de enkelte arrangementer, og på bestyrelsens vegne sagde Henny tak til de mange, der møder op og hjælper til, når bestyrelsen beder om det.

Dernæst fremlagde kasserer Annette Skytte regnskabet, hvorefter både beretning og regnskab blev godkendt.

Så stod der valg på dagsordenen. På valg til bestyrelsen var Anne Marie Saaugaard, Britta Olesen og Grethe Gade. Anne Marie og Britta modtog genvalg, mens Grethe efter 16 års tro tjeneste havde valgt at træde ud af bestyrelsen. Nyvalgt blev Pia Eliassen.

Som bestyrelsessuppleant genvalgtes Egon Bjerregård, og som ny suppleant i stedet for Pia valgtes Anne Sander.

Som revisor genvalgtes Leif Lauridsen, og Poul Henning Gade genvalgtes som revisorsuppleant.

Henny fremlagde så aktivitetsplan for 2019, og her bliver der mulighed for at deltage i masser af spændende arrangementer med Måbjerg Kreds.

Under eventuelt uddelte Annette McWhan store roser til bestyrelsen. Især fremhævede hun det dejlige sociale sammenhold, der er i kredsen, og de mange spændende arrangementer, der blev budt på.

Også under eventuelt blev der uddelt en stor tak til Grethe for hendes store arbejde i bestyrelsen gennem 16 år. Man kan jo ikke ligefrem sige, hun er rendt af pladsen i utide. Grethe har altid været vellidt blandt medlemmerne, som har oplevet hende som meget åben og imødekommende. Endnu engang tak til dig, Grethe.

Efter generalforsamling var der spisning, og her gik snakken lystigt.

Aftenen sluttede med kaffe og hjemmebagte småkager, mens Annette viste billeder fra noget af alt det, man havde kunnet opleve med kredsen i 2018. Endvidere så vi med billeder frem til 2019´s arrangementer, og så syntes Annette, vi havde fortjent billeder fra nogle af Japans skønneste haver.

En særdeles hyggelig aften fik ende, og bestyrelsen takker for 2018 og ser frem til at mødes med jer alle igen i 2019.