Gå til hovedindhold
Haveselskabet Måbjerg Kreds
roser hos Hviids Planteskole
Fra afdeling/kreds

Generalforsamling den 7. februar 2018

Så er årets generalforsamling vel overstået. Under ledelse af dirigent Bjarne Olesen foregik alt i ro og orden.

Bestyrelsen er særdeles godt tilfredse med deltagerantallet, der ligesom ved alle arrangementer i 2017 var yderst tilfredsstillende. Dog måtte Henny have den store "HjemIs-klokke" i brug for at skabe ro. Men det er dejligt at se, hvordan deltagerne hygger sig og snakker ved vore arrangementer.

Henny fremlagde en fyldestgørende beretning, hvor hun også kom ind på det dejlige sammenhold, der er i kredsen. Endvidere fortalte hun om årets (2017) gang i kredsen, kredsens deltagelse i forskellige møder og om Haveselskabets store udstilling CPH Garden. En stor tak sendte hun også til alle de medlemmer, der er klar til at give en hjælpende hånd, når bestyrelsens kræfter ikke rækker.

Annette fremlagde så regnskabet, og både regnskab og beretning blev godkendt.

Næste punkt var om kommende arrangementer, og her fortalet Henny om de mange spændende ting, der skal foregå i Måbjerg Kreds i 2018. I har bestemt noget at glæde jer til.

Så var der diverse valg. Og der var genvalg på hele linjen, hvilket vidner om en stabil og funktionsdygtig kreds.

Bestyrelsen ser igen således ud : Henny Sørensen, Britta Olesen, Grethe Gade, Anne Marie Saaugaard og Annette Skytte. Suppleanter er Pia Eliassen og Egon Bjerregård. Revisorer er Sussanne Poulsen og Leif Lauridsen mens Poul Henning Gade er revisorsuppleant.

Så var det tid til aftenens fortæring, og herefter viste Annette billeder fra 2017 i Måbjerg Kreds. Og her gik snakken igen lystigt, alt imens man mindedes de skønne oplevelser.

Der blev også tid til at se frem på 2018 i billeder, og igen - det bliver et oplevelsesrigt haveår i Måbjerg Kreds.

Tak til alle for en hyggelig aften. Bestyrelsen glæder sig til atter at være sammen med jer til vore arrangementer.