Gå til hovedindhold
Fra afdeling/kreds

generalforsmling

Morsø havekreds har afholdt generalforsamling torsdag den 7. februar.
Grethe Esman Larsen - 

Morsø Havekreds har afholdt generalforsamling  torsdag den 7. februar med 28 deltagere.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  Anna Marie Bundgaard Jensen genopstiller ikke

  Hanne Bisgaard genopstiller ikke

  Grethe Esman Larsen er på valg

 6. Valg af suppleanter Lilly Rughave er på valg
 7. Valg af revisor

  Lars Peder Madsen er på valg

 8. Valg af revisorsuppleant
 9. Evt.

   

  Ad 1. Karen Lundsby valgtes til dirigent

   

  Ad 2. Grethe fremlagde bestyrelsens beretning- godkendt. + en snak om udskrift af medlemsnummer til Haven og, at fællesmødet i oktober med Thy og Thisted afholdes på Videncenter Thy-Mors; bedre og billigere lokaleforhold.

   

  Ad 3. Ejvind fremlagde regnskab- godkendt-(se bilag).

   

  Ad 4. Ingen indkomne forslag

   

  Ad 5. Grethe Larsen: genvalg. Nyvalgt: Ketty Olesen og Anja Hansen Bæk.

   

  Ad 6. Nyvalgt: Karen Lundsby

   

  Ad 7. Nyvalgt: Ingrid Furbo

   

  Ad 8. Nyvalgt: Else Heltborg

  Ad 9.  ----

   

  Vera Friis viste billeder og fortalte om glæden og arbejdet med japanske haver.

   

  28 deltagere –god ro og orden.