Gå til hovedindhold
Forkultiverede løgplanter er stillet ud til afhærdning inden udplantning sidst i april. Foto: Karna: Maj.
Forkultiverede løgplanter er stillet ud til afhærdning inden udplantning sidst i april. Foto: Karna: Maj.
Artikel - Sådan gør du

Sådan dyrker du løg fra frø

Dyrk løg fra frø og få sundere planter uden stokløbere - og der er mange lækre sorter at vælge imellem.
Karna Maj - 
04. januar 2018

Vores almindelige spiseløg hedder kepaløg, Allium cepa, og er en meget gammel kulturplante. Kepaløg er toårig: Frøet spirer i foråret, danner i løbet sommeren det løg, som vi høster i sensommeren og spiser eller gemmer til senere brug. 

Får løget i stedet for lov til at vokse videre, bliver det udsat for en kuldeperiode, som får planten til at blomstre og sætte frø i dens andet leveår. 

Disse flotte løg er dyrket fra frø. Foto: Karna: Maj.

Så eller sætte løg

Der er to måder at dyrke løg på. Du kan så løg fra frø, eller du kan købe stikløg – også kaldet sætteløg.

At sætte løg

At sætte stikløg er både hurtigere og lettere, og du får tidligere løg end ved at så i foråret. Ulemperne er, at stikløgene har en lidt kortere holdbarhed, det er dyrere at købe sætteløg end at så frø, kvaliteten af sætteløg er ikke altid tilfredsstillende, og der er færre sorter til rådighed.  

Se artiklen: Sådan dyrker du løg fra stikløg.

At så løg 

Der er en række fordele ved at dyrke løg fra frø. Såede løg får færre sygdomme, har bedre holdbarhed og du har flere sorter at vælge mellem. Normalt er der heller ingen stokløbere i såede løg. Det er dog en lidt omstændelig proces, da du skal så frøene inde allerede i februar/marts, men heldigvis kan du hurtigt flytte de små planter i drivhus. 

Der er mange spændende sorter at vælge mellem, når man sår sine løg. Foto: Karna: Maj.

Gode sorter af løg til såning

Du kan som frø købe de samme sorter, som fås som stikløg, men derudover kan du dyrke en lang række mere specielle sorter, bl.a. nyere sorter af skalotteløg. 

Det er vigtigt at bruge friske frø, da holdbarhed for løgfrø kun er 1-2 år.

Her er nogle af de sorter, som der er god erfaring med at dyrke Danmark.

‘Long Red Florence Shimane’ bliver til store lækre løg, men de er kun holdbare et par måneder efter høst. Foto: Karna: Maj.

Rødløg

 • ‘Red Baron’
 • ‘Rød Braunschweiger’
 • ‘Long Red Florence Simane’ - kun til få måneders opbevaring.

Gule løg (zittauerløg)

 • ‘Sturon’, 
 • ‘Stuttgarter Riesen’,
 • ‘Rijnsburger’
 • ‘Rosanna’
 • ‘Prometa’
 • ‘Santero F1’ (sen sort, så februar)
 • ‘Niz F1’ (sen sort, så februar)
 • ‘Ailsa Craig’ (kæmpeløg, så februar)
 • 'Borretane‘ (sen sort, så februar)
 • ‘Bedfordshire Champion’ (sen sort, så februar)
 • ‘Hylander ’ (sen sort, så februar)
 • ‘Senshyu Yellow’ (til overvintring, så medio august)

‘Rijnsburger’ er en meget pålidelig sort, der giver fine og holdbare løg. Foto: Karna: Maj.

Salatløg (hvide)

 • ‘Pompei’ (frisk forbrug)
 • ‘Bianca Di Maggio‘ (frisk forbrug)

Bananløg

 • ‘Zebrune’ (tidlig)

Perleløg/sylteløg

 • ‘Paris Silverskin’
 • ‘Barletta’
 • ‘Purplette’

Skalotteløg

 • ‘Matador F1’
 • ‘Lorient’ 
 • ‘Camelot‘

De gamle sorter af skalotteløg fås kun som sætteløg, og de deler sig og bliver til 3-8 løg. 

‘Matador’ og andre nye sorter af skalotteløg fås kun som frø. Såede skalotteløg udvikler sig oftest til et løg, men her er der dog enkelte, som havde dannet to løg. Foto: Karna: Maj.

Køb af frø i udlandet

Hvis du køber frø af løg hjem fra udlandet, skal du være opmærksom på, at løgsorter har forskellig udviklingstid, og der er forskel på langdags- og kortdagssorter. 

Normalt opgives antal udviklingsdage fra udplantning til høst. Den skal normalt være 90-110 dage, hvis en sort skal egne sig til dyrkning i Danmark. Det svarer til 150-175 dage fra såning til høst. 

Hvis udviklingstiden er længere, vil løgene ikke kunne nå at blive høstklare senest i august. 

Vælg langdagssorter

En løgsort begynder at danne løg ved en bestemt dagslængde. Til danske forhold skal man vælge langdagssorter, som først begynder at danne løg ved 14-16 timers dagslængde. 

Kortdagssorter danner løg ved 12-14 timers dagslængde. Sår man kortdagssorter, begynder de at danne løg under danske forhold, inden de har nået at udvikle en stor og god top, og det resulterer i for små løg. 

Der er rigtig mange lækre spanske og italienske sorter i udenlandske netbutikker, men de er desværre ofte kortdagssorter. 

Løgdannelsen er i gang midt i juni, og fra nu af vokser løgene hurtigt til. Det er vigtigt, at løgplanterne har nået at udvikle en god top, da det er forudsætningen for at få store løg.

Sådan gør du

Løg har en lang udviklingstid, og derfor er det nødvendigt, at du sår dem meget tidligt, så de kan nå at blive gennemtørre i august-september. Er de ikke tørre nok, kan de ikke holde sig hen over vinteren.

Såning på friland

Du kan godt så løgfrø direkte på friland i det tidlige forår (marts/ april). Løg kan spire ved kun 4°, men det tager mange uger. De sås i 2 cm dybde og med en rækkeafstand på 20 cm. Løgplanterne tyndes senere til en afstand på 7-10 cm, alt efter hvor store løg du ønsker. 

De små løgplanter spirer og vokser langsommere end ukrudtet, og løg tåler som små planter absolut ikke konkurrence fra ukrudt. 

Hvis du vil dyrke små perleløg til syltning, bredsås de på friland. De skal normalt ikke tyndes, men udvikle sig til små løg i en tæt bestand. Husk at luge. De kan også forkultiveres og udplantes tæt.

Løg sået på friland er først på vej op af jorden 20. april. Foto: Karna: Maj.

Forkultivering af løg

Det er et bedre og mere sikkert valg at forkultivere løg og plante dem ud sidst i april.

Det er lettest at dyrke såede løg som blokkultur med flere planter tæt sammen end sætte dem enkeltvis, som man gør med stikløg. 

Du sår 4-6 løgfrø i hver 4-6 cm potte eller rum i f.eks. en rootrainer. Efterfølgende tynder du til det ønskede antal løg. 2-3 løg giver pænt store løg, 3-4 løg giver mindre løg. Planteafstanden har selvfølgelig også betydning. 

Hvis du gere vil plante ud som enkeltløg eller evt. to sammen, er det et godt valg at forkultivere i pluggbox. Du kan selvfølgelig også vælge at bredså i en stor kasse og plante ud enkeltvis eller skille dem ad i blokke, men planterne får en mere ublid start, når rødderne beskadiges.

Hvornår skal du så løg?

Du kan så løg allerede fra midt i februar, og det anbefales ofte, men ved såning i februar skal løgplanterne indtil midten af marts stå under vækstlys, ellers bliver de alt for lange og ranglede. De kan kun tåle 10-12 timers lys/døgn (jvf. dagslængde ovenfor), ellers er der risiko for, at de begynder at danne løg for tidligt. 

Det er tidligt nok at så de fleste løgsorter lige omkring 1. marts, hvis du sætter dem til spiring ved 20-22°, så de hurtigt spirer frem – det tager normalt en uges tid, når det er nye frø. 

Efter fremspiring flytter du dem til en lys vindueskarm, som ikke er alt for varm , 15-18° er ideelt.

Der er sået 5-6 frø i hvert rum i en rootrainer, og de spirer hurtigt ved 20° C. Senere tyndes til det ønskede antal, eller man kan forsigtigt dele potteklumpen i to ved udplantningen. Foto: Karna: Maj.

Man kan også så dem i uopvarmet drivhus først i marts, evt. i februar, men de er så lang tid om at spire, at de bliver ca. 14 dage senere klar til udplantning end sået ved 20°, og høsten bliver også 14 dage senere.

Løgplanterne kan du - hvis ellers vinteren er forbi - flytte til drivhuset omkring 1. april til videre forkultivering. 

Købt såjord indholder ikke ret mange næringsstoffer, så giv et lille tilskud med drivhusgødning i april.

Hvis løgtoppen bliver lang og uregerlig, kan du klippe en tredjedel af. Så er de lettere at håndtere, og løgene bliver lige så store.

Her er 1/3 af toppen klippet af nogle af planterne som forsøg, efter at de er flyttet til drivhuset. Planterne satte trods klipningen ca. samme mængde løg. De tomme rum I rootraineren skyldes såning af for gamle frø. Foto: Karna: Maj.

Udplantning i april

Løgplanterne bør du afhærde en lille uge, inden du planter dem ud på friland sidst i april.  Det afhænger helt af foråret, hvor meget de skal beskyttes under afhærdningen.

Sæt dem et sted med læ og sol. Måske skal de ind i drivhuset de første nætter.

De forkultiverede planter i rootraineren har både gode rødder og en god top. Når de plantes ud uden at skille planterne ad, kommer de meget hurtigere og mere sikkert i vækst efter udplantningen. Foto: Karna: Maj.

Det er meget vigtigt, at du planter løgplanterne i samme dybde, som de stod i potterne. 

Når løgene dyrkes i blokke med 2-5 løg pr. blok, skal der være god afstand imellem blokkene. Jo større afstand, jo større løg og mindre risiko for bl.a. løgskimmel. 

Mindste afstand er 4 rækker løg på et 120 cm bredt bed og med 15 cm mellem blokkene i rækken.  

Med 3 rækker og 17 cm afstand får man større løg. I stedet for rækker kan man plante med en indbyrdes afstand på 20-25 cm.

Det er en god ide at sætte buer og fiberdug over de nyudplantede løg i 1-2 uger, medmindre vejret et lunt og stille, da de er lidt sarte lige efter udplantningen. 

Løg sået på friland er først på vej op af jorden 20. april. Løgene skal holdes fri for ukrudt, og det betyder håndlugning, da de skøre blade let knækker. Foto: Karna: Maj.

Gødning

Hvis du har adgang til en godt omsat kompost, kan du fordele den på hele løgbedet, eller anbringe den i de render, som løgene sættes i. 

Alternativt kan du bruge en plantebaseret gødning, f.eks. produceret af lupiner og hestebønner. Løg bør ikke gødes med frisk husdyrgødning. 

Løg har brug for 140-165 g kvælstof pr. 10 kvadratmeter - mindst på lerjord, mest på sandjord.

Lugning og vanding

Løg har et lille rodnet, og de tåler ikke konkurrence fra ukrudt, så derfor er det bedst, at du holder løgbedet helt fri for ukrudt frem til midt i juli. 

Pas på ikke at knække de lidt skøre løgblade. Løgplanten danner blade frem til omkring sankthans, hvor løgene for alvor begynder at vokse i størrelse.

I vækstfasen i maj og juni må løgplanterne ikke mangle vand. Stresses de af vandmangel, kan de begynde at udvikle løg for tidligt, og det giver mindre løg.

Husk altid at vande både i plantehullet og efter plantningen. Foto: Karna: Maj.

Sædskifte og plantepartnere til løg

Der skal være mindst 4 år i mellem, at du dyrker løg og porrer igen på samme areal. 

Løg trives godt sammen med vintergulerødder, pastinak og rodpersille, som har en langsommere udvikling. Dyrker du løg og rodfrugter i hver anden række, får rodfrugterne ekstra god plads til at udvikle sig på, når løgene tages op i løbet af sommeren.

Høst og opbevaring

Det er dejligt at kunne hente friske nye løg ude i haven. Høst evt. enkelte løg i blokkene til frisk forbrug, så de tilbageværende får mere plads frem til høst. Nogle løgsorter har kortere holdbarhed og bør spises som nye løg, bl.a. ’Long Red Florence‘ og søde løg som ‘Walla Walla’.

Hvornår skal du høste løg?

Dine såede løg kan du høste sidst i juli eller først i august. 

Løgene er klar til høst, når løgtoppen bliver blød i skaftet og lægger sig ned. Når godt halvdelen af løgene har lagt sig, kan du trække alle løgene op og lægge dem til tørre i en uges tid på jorden uden at fjerne toppen.

 Løgene er høstklare, når løghalsen bliver blød og toppen lægger sig ned. Foto: Karna: Maj.

Det er bedst, at du tager løgene op i en tør periode. Er sommeren regnfuld, kan det være nødvendigt med det samme at lægge dem til tørre et luftigt og tørt sted, f.eks. på en ramme med kyllingenet under et halvtag.

Tørring af løg

Løgene skal lægges eller hænges til tørre i mange uger, inden de er tørre nok til at kunne holde sig hele vinteren. Meget store løg er vanskelige at tørre godt nok, og dem bør du derfor bruge først. 

Når top og løg er tørre, kan du fjerne noget af toppen og evt. løse løgskæl. Toppen bør du stadig ikke klippe af. 

I en regnrig eftersommer kan være svært at få dem fuldstændig tørre udenfor. Derfor kan det være nødvendigt, at du til sidst sætter dem til ekstra tørring inden for et godt varmt og tørt sted en uges tid. 

Løgene er hængt til tørre i små bundter under et tagudhæng. Foto: Karna: Maj.

Opbevaring af løg

Du kan opbevare løg i net eller flade kasser et køligt og tørt sted. De holder sig bedst ved 0-5° grader og tåler let nattefrost. 

Fjern løbende rådnende løg i løbet af vinteren.  I april begynder der at komme spirer i løget. Skalotteløg kan opbevares længere, ofte helt til juni.

Løg dyrket til overvintring

Hvis du vil have nye friske løg tidligt på sæsonen, kan du så løg midt i august til overvintring. Der er erfaring for, at sorten ‘Senshyu Yellow’ er bedste valg. Andre vinterhårdføre sorter er ’Kosma‘.

Overvintrende løg klarer en mild dansk vinter, men i hårde vinter kan en del planter gå til. Det gælder både planter fra frø og vinterstikløg sat først i oktober. 

Planterne plantes ud på friland i første halvdel af oktober. Man kan evt. vinterbeskytte ved at stikke grangrene ned omkring planterne for at give læ. Eller man kan overdække med plast over buer og lukke enderne til, hvis der kommer barske vinterperioder.

Det er vigtigt at give overvintrende løg kompost eller gødning, når de begynder at vokse i februar/marts.

Overvintrende løg i køkkenhaven 4. december – de er sået 13. august og plantet ud på bedet i oktober. Foto: Karna: Maj.

En anden mulighed er at plante ud i kasser med min. 15 cm jorddybde og stille dem i drivhuset indtil marts, hvor kassen flyttes på friland, og de dyrkes færdige i kassen. Husk at gøde og vande godt i den begrænsede mængde jord, når de begynder at vokse i det tidlige forår. 

Skadedyr i løg

Skadedyr er normalt ikke et stort problem i løg, men løg kan blive angrebet af løgfluens larve. 

Løgfluen lægger æg fra maj til juli. Larver trænger ind i planten og kan ødelægge den helt. De tiltrækkes af frisk dyregødning.

Andre skadedyr er:

 • Knoporme
 • Trips
 • Stængelnematoder

Løgskimmel

Der findes flere typer af skimmel, som kan angribe løgene og resultere i for tidlig nedvisning og nedsat holdbarhed. 

De såede løg er normalt ikke så udsatte som stikløg, hvor der kan være inficerede løg imellem de købte små sætteløg.

Løgskimmel kan brede sig næsten eksplosivt midt på sommeren i perioder med meget høj luftfugtighed om natten. 

Første tegn er et hvidligt/violet skær på bladene, og derefter begynder skudspidserne på ældre blade at blive brune og vanddrukne i fugtigt vejr. Bladene visner, og løgene kan evt. blive helt ødelagte.

Hvis løgene er voldsomt angrebet af løgskimmel, er det nødvendigt at fjerne det angrebne nede omkring løghals og selve løget. Løgene skal efterfølgende tørres omhyggeligt.

Smitten kommer fra overvintrende løg, inficerede sætteløg eller inficerede planterester i jorden. 

Rødløgene er voldsomt angrebet af løgskimmel. De yderste løgskæl er helt vanddrukne og i opløsning. Foto: Karna Maj.

Gode råd mod løgskimmel:

 • Såede løg er fra start sundere, men kan inficeres fra jord eller andre dyrkede løg. 
   
 • Dyrker man også løg fra stikløg, så anvend kun varmebehandlede stikløg, og sæt kun de sundt udseende løg. 
   
 • Det er en god ide at placere stikløg længst muligt væk fra såede løg.
   
 • Dyrk modstanddygtige sorter: ’Santero F1‘, ‘Niz F1’ og ’Hylander‘. Sidstnævnte bruges af økologiske avlere.
   
 • Dyrk i fuld sol. 
   
 • Overhold sædskiftet med mindst 4 år imellem, at du dyrker løg og porrer på samme areal.
   
 • Sørg for godt luftskifte mellem løgene ved at øge række-og planteafstanden. Økologiske avlerne bruger rækkeafstand på op til 60 cm og 17 cm mellem blokkene.
   
 • Fjern inficeret plantemateriale fra haven, og løgaffald fra køkkenet skal ikke komposteres. 
   
 • Tørringen skal være ekstra omhyggelig. Fjern alt, som ser angrebet ud, inden tørring.    
   

Giv HAVEN som julegave

Forkæl én, du holder af med magasinet HAVEN + et medlemskab af Haveselskabet. Giv 5 numre af HAVEN for 345 kr. eller 10 numre for 630 kr.