Menu

Vis alle

0 resultater

Havestof

0 resultater

Arrangementer

0 resultater

Shop

0 resultater

Åbne haver

0 resultater

Liste visning

Gitter visning

Du skal indtaste minimum 3 tegn for at se resultater

Her kan du søge i hele vores katalog af artikler, arrangementer, produkter og åbne haver.

Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere
Vis flere

Om os

Haveselskabet Nordvestjylland afdeling er en af de 18 afdelinger, som hører under Det Kongelige Danske Haveselskab, i daglig tale Haveselskabet. - Afdelingen har en række lokale havekredse under sig, og fungerer som bindeled mellem disse lokale kredse og Haveselskabet.

Nordvestjylland afdelingen strækker sig fra Hanstholm i nord over Skive og Karup i øst til Staldil- Vedersø og Tim - Torsted mod syd og vest og omfatter i store træk det tidligere Viborg Amt samt den nordlige del af Ringkøbing Amt.

Naturen har om noget sat sit præg på denne egn. Den sidste istid har efterladt tydelige spor i form af smeltevandsdale, lerskrænter og forskellige typer aflejringer, der giver området sit helt eget særpræg. Det afspejler sig i en stor variation i haverne, hvor man ved vestkysten har udfordringer i den sandede jord, saltet og vestenvinden til den fede jord på bakkedalene f. eks omkring Holstebro. Området er præget af de mange heder, ådalene og det kuperede terræn med mange søer f.eks. omkring Vinderup. Variationen i haverne er uendelig fra de små kolonihaver omkring Hanstholm fyr og den lille velplejede byhave til de store mere naturprægede haver især omkring gårdene i det åbne landskab til rododendronskovene i de næringsfattige nåletræsplantager omkring Skive og Ulfborg.

Nordvestjylland afdelingen er opdelt i 14 kredse.

Der er mange åbne haver, således er der rig mulighed for at se de mange forskellige former for haver i afdelingens område.

Alle kredsene har deres egne hjemmesider, hvor du kan tjekke, hvad der sker af spændende arrangementer netop i dit område. Husk dog at du altid som medlem af Haveselskabet har ret til at deltage i alle de udbudte arrangementer uanset hvilken kreds du tilhører. 

 

Aktiv i Nordvestjylland

Haveselskabet er en forening for alle som deler haveglæden – så der er også plads til dig!

Kunne du også tænke dig at være aktiv, er du meget velkommen til at møde op på generalforsamlingen i den kreds, hvor du hører til. Se mere på dit medlemskort eller kontakte Medlemsservice, hvis du er i tvivl om, hvilken kreds du er tilknyttet.

Bestyrelsen i afdelingen vælges blandt alle medlemmer i afdelingens kredse.  

Det er en dejlig måde at dele sin interesse med andre, som også nyder havelivet. 

 

Havegrupper

En havegruppe er en ren social gruppe bestående af andre personer i dit nærområde, som også glædes over livet i haven. Det kan være svært at finde hinanden til trods for, at man måske ikke bor langt fra hinanden. Det hjælper vi med i Haveselskabet.

Som havegruppe er det nok bedst ikke at være flere end 12 personer, da man skal kunne mødes privat. Gruppen bestemmer selv hvor ofte man ses, men en ide kan være 6 gange om året og at man mødes på skift hos hinanden. Gruppen kan se den have man er på besøg ved, og ellers få sig en god havesnak.

Kunne du have interesse i at høre mere og vide om der eventuelt allerede er en gruppe i nærheden af, hvor du bor, er du velkommen til at skrive eller ringe til Karina Blixenfeldt på e-mail kb@haveselskabet.dk eller på telefon 45 27 11 01.