Gå til hovedindhold
Fra afdeling/kreds

Generalforsamling og foredrag

Mandag den 21. januar 2019 kl. 19.00 inviteres alle medlemmer til ordinær generalforsamling på Hotel Nyborg Strand efterfulgt af foredrag om Japanske haver
MRS - 

Dagsorden

1. Valg dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning fra formanden Ketty Thoustrup
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg

Medlemmer til bestyrelsen:

Kirsten Petersen (modtager genvalg)

Pia Thy (modtager ikke genvalg)

Lisbet Vest Hansen (modtager genvalg)

Bestyrelsessuppleanter:
Merete Janbæk Pedersen (modtager genvalg)
Anni Dahlberg (modtager genvalg)

Revisor:
Peer Heine Andersen

Revisorsuppleant
Bente Tipsmark

7. Valg af repræsentanter til Delegeretmøde i Sydøstfyns Afdelingen tirsdag den 19. februar kl. 19.00 i Ryslinge.

8. Eventuelt

----

Som det kan ses af ovenstående, skal der vælges et nyt bestyrelsesmedlem.

Var det måske noget for dig? Eller kender du en, der bør prikkes på skulderen? Kontakt meget gerne formanden for at høre om arbejdet i bestyrelsen.

…og vi udvider meget gerne med flere suppleanter, hvis du skulle have lyst til at snuse til vores bestyrelsesarbejde.

Vi byder på kaffe og kage samt et foredrag af  formanden i Foreningen Japanske Haver Per Andersen, som vil fortælle om foreningen og deres arbejde.