Gå til hovedindhold
Fra afdeling/kreds

Generalforsamling 2022

Grundet corona, ser vi os nødsaget til at afholde generalforsamlingen skriftligt igen i år, det vil foregå på mail.
Camilla Philipsen - 

Ordinær generalforsamling i Haveselskabets Odense Afd. afholdt skriftligt 2022

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Velkomst.

a. Valg af dirigent blandt de deltagende medlemmer.

b. Formandens beretning.

c. Aflæggelse af revideret regnskab for 2021.

d. Forelæggelse af budget og aktivitetsplan (årsprogram for 2022). Kan ses på https://haveselskabet.dk/odense til orientering.

e. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde skriftligt på mail odense@haveselskabet.dk senest de 26. januar 2022.

f. Valg af medlemmer til bestyrelsen for 2 år:

På valg er:

Lene Pårup, villig til genvalg.

Birgit Espersen, ønsker ikke genvalg til bestyrelsen, er villig til valg som suppleant.

Dorte Lind-Hansen, ønsker ikke genvalg.

Tina Pedersen, ønsker ikke genvalg.

Valg af suppleanter for 1 år:

På valg er:

Trine Jørgensen, opstiller til valg til bestyrelsen.

Jytte Jespersen, villig til genvalg som suppleant.

Jette Krarup, ønsker ikke genvalg

Valg af revisor, revisor Claus Lind modtager genvalg.

 

g. Evt.