fbpx Forretningsorden for Haveselskabet Østjylland | Haveselskabet Gå til hovedindhold
Fra afdeling/kreds

Forretningsorden for Haveselskabet Østjylland

Her kan du læse afdelingens forretningsorden

Forretningsorden for afdeling Østjylland

Der betales 300 kr. til værten for bestyrelsesmøder til dækning af udgifter i forbindelse med møderne.
Kilometerpris er fastsat til 2 kr. pr. kørt kilometer.
Der afregnes 1 kr. pr. Kopi hos kassereren
Gavebeløb er sat til 200 til 250 kr.

Afdelingskassen betaler traktement udgifterne til delegeretmøder og evt. formandsmøder. Kredsene betaler selv transportudgifterne.
Afdelingsbestyrelsen har ansvaret for forvaltningen af afdelingskassens midler.
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 3 gange årligt. Fmd. er ansvarlig for indkaldelse/udsendelse af dagsorden til bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsesmøderne afholdes på skift hos bestyrelsesmedlemmerne og aftales fra gang til gang. 
Referat fra bestyrelsesmøderne laves af sekretæren senest 3 uger efter mødet og udsendes til bestyrelsen samt til kredsformændene  i afdeling Østjylland. 

Afdeling Østjylland
September 2019