Gå til hovedindhold
Dam
Foto: Laila Sølager
Artikel for alle

Pas på fiskene i havedammen om vinteren

Fiskene i havedammen lever livet farligt, når vinteren kommer. De risikerer at fryse ihjel, fordi deres temperatur er den samme som vandets.
Laila Sølager - 

Bundfryser havedammen, er der dømt frosne fisk. Derfor er det vigtigt at sørge for, at en del af dammen ikke fryser helt til.

Er dit bassin over 80-90 cm dybt, behøver du ikke bekymre dig. Så er vinteren bare en del af naturens gang, og det holder fiskene fint til. Ved mindre dybder skal du sørge for, at vandet ikke fryser til, eller også skal du tage fiskene ind i et akvarium.

Det sidste er for omfattende at tage fat på her, i stedet fortæller vi om, hvordan du undgår, at vandet fryser. For det første kan du lade pumpen køre, og lade udløbsslangen ligge vandret lige i overfladen af dammen, så den konstant skaber bevægelse i vandet. Den stadige strøm af vand, der ikke må plaske eller sprøjte, sørger for, at vandet ikke fryser.

Pas på, at strømmen ikke bevæger sig hen til de områder, hvor fiskene ligger i "dvale". For det andet kan du investere i en isfriholder. Det er en kasse af styropor med indbygget luftpumpe, der flyder på vandet. Pumpen ilter vandet, der ikke kan fryse, og på den måde slipper diverse gasser også op fra dammens bund.

Sørg for skjulesteder: I forbindelse med vinterklargøringen af dammen er det godt at klippe nogle af planterne ned, så de ikke taber bladene, der vil rådne i vandet. Klip sivene af ca. 15 cm over vandoverfladen, så kan fiskene stadig gemme sig for f.eks. fiskehejren. Desuden er det godt at give fiskene nogle kunstige skjulesteder, hvor de kan gemme sig og lægge sig i dvale.

Læg rør eller sten ned i dammen, så fiskene har noget at søge ind i eller svømme ind under. Når vandtemperaturen er lav, mister fiskenes også deres appetit. Hold inde med fordringen eller skift til et andet foder, der ikke indeholder ret mange proteiner.

Annonce